Współczesne trendy w technologii mleczarskiej

Modern trends in dairy technology

2022L

Kod przedmiotu03S2-WTWTM
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Różni autorzy, Przegląd Mleczarski, Lacpol, 2015-2021 2) Różni autorzy, Trends in Food Science & Technology, Elsevier, 2017-2021 3) Różni autorzy, Journal od Dairy Science, Elsevier, 2017-2021
Literatura uzupełniająca
Uwagi