Współczesne trendy w technologii żywności

Contemporary trends in food technology

2022Z

Kod przedmiotu03S2-WTWTZ
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówUwarunkowania postępu techniczno–technologicznego. Nowe procesy technologiczne a wartość odżywcza i bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Żywność transgeniczna – aspekty technologiczne, prawne i etyczne. Postęp w produkcji żywności funkcjonalnej. Postęp w utrwalaniu, przechowalnictwie i opakowalnictwie żywności.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:ĆWICZENIA:Enzymatyczna modyfikacja składników żywności. Niekonwencjonalne metody utrwalania żywności. Nowe techniki rozdziału składników żywności. Dodatki do żywności, charakterystyka ich właściwości.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Wielu autorów, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. , Wydawnictwo Naukowe Akapit, Kraków, 2009-2019 2) Wielu autrów, Postępy nauki i technologii przemysłu rolno-spożywczego , Wyd. Inst. Biotechn. Przem. Rolno-Spoż. Warszawa, 2009-2019
Literatura uzupełniająca
UwagiGrupy ćwiczeniowa max. 16 osób, ćwiczenia realizowane w systemie blokowym.