Współczesne trendy w żywieniu człowieka i profilaktyce żywieniowej

Trends in human feeding and nutritional profilactics

2021L

Kod przedmiotu03S2-WTWZCIPZ
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gronowska Senger A.,, "Zarys oceny żywienia", SGGW, Warszawa, 2009, s. 1-169 2) J.arosz M., Bułhak-Jachymczyk B. ,, Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych",, PZWL,Warszawa, 2008 3) Gawęcki J., Roszkowski W., "Żywienie a zdrowie publiczne", PWN, Warszawa, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi