Wybrane techniki procesowe

Selected process techniquess

2021L

Kod przedmiotu03S2-WYBRTECPR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Janusz Wojdalski, , Użytkowanie maszyn i aparatury w przetwórstwie rolno- spożywczym, SGGW., 2010 2) Koch R., A. Noworytata , Procesy mechaniczne w inżynierii chemicznej, WNT, 1998 3) Koch R., A. Kozioł ,, Dyfuzyjno -cieplny rozdział substancji, WNT, 1994
Literatura uzupełniająca
Uwagi