Zarządzanie strategiczne

Strategy management

2021L

Kod przedmiotu03S2-ZARZASTR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gierszewska G., Romanowska M, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, 2009 2) Pierścionek Z, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie , PWE, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi