Dairy Technology (oferta w języku angielskim) - studia pierwszego stopnia

Wydział Nauki o Żywności

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Informatics
3
Revision course
2
II - Podstawowe
Basis of chemistry
6
Ecology and environmental protection
2
Engineering graphics
2
Entrepreneurship
2
Mathematics
6
Mechanical engineering
5
VII - Inne
Ergonomics
0,25
Intellectual property rights
0,25
Patent information
0,5
Social etyquette
0,5
Training on Safety and Hygiene at Work
0,5
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Foreign language B2/1
2
General academic course 1
2
II - Podstawowe
Food chemistry
4
Organic chemistry
6
Physics with elements of biophysics
6
Project management
2
Statistics
3
III - Kierunkowe
Biological bases of food production and nutrition
1
Food analysis
4
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Design thinking
1
Foreign language B2/2
2
General academic course 2
2
III - Kierunkowe
Food and nutritional biochemistry
6
Food microbiology
6
Human nutrition
4
Instrumental analysis
2
International food legislation
2
Process engineering
5
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Foreign language B2/3
2
Physical education
0
III - Kierunkowe
Advanced dairy microbiology
4
Dairy equipment
4
Dairy production and milk analysis
3
Food Biotechnology Course
3
Gastronomy Course
3
General food technology
5
Meat science Course
3
Plant science Course
3
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Foreign language B2/4
2
III - Kierunkowe
Economics of food plants
2
Facultative course 1
4
Hygiene of production and food toxicology
3
Sensory and consumer science
3
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Dairy production accounting
2
Facultative course 2
2
Membrane processes in dairy industry
3
Technology of milk
9
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Food quality and food safety management systems
4
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Cheese technology
8
Facultative course 3
3
Specialization seminar
2
Technology of butter and dairy fats
7
VI - Praktyka
Internship
6
SUMA
30,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Facultative course 4
3
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Diploma seminar
2
Engineering thesis
15
Hygiene, cleaning and disinfection in dairy industry
2
Packaging and storage of dairy products
4
Technological design of dairy plants
4
SUMA
30,0