Biological bases of food production and nutrition

Biological bases of food production and nutrition

2021L

Kod przedmiotu03S1-BBF
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi