Dairy production and milk analysis

Dairy production and milk analysis

2022L

Kod przedmiotu03S1-DPMA
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi