Foreign language B2/3

Foreign language B2/3

2022L

Kod przedmiotu03S1-FLB23
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi