Foreign language B2/4

Foreign language B2/4

2023Z

Kod przedmiotu03S1-FLB24
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi