Food and nutritional biochemistry

Food and nutritional biochemistry

2022Z

Kod przedmiotu03S1-FNB
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi