Food quality and food safety management systems

Food quality and food safety management systems

2023L

Kod przedmiotu03S1-FQF
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi