Hygiene, cleaning and disinfection in dairy industry

Hygiene, cleaning and disinfection in dairy industry

2024Z

Kod przedmiotu03S1-HCD
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi