Hygiene of production and food toxicology

Hygiene of production and food toxicology

2023Z

Kod przedmiotu03S1-HPFT
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi