Membrane processes in dairy industry

Membrane processes in dairy industry

2023Z

Kod przedmiotu03S1-MPDI
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi