Physics with elements of biophysics

Physics with elements of biophysics

2021L

Kod przedmiotu03S1-PEB
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi