Packaging and storage of dairy products

Packaging and storage of dairy products

2024Z

Kod przedmiotu03S1-PSD
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi