Technology of butter and dairy fats

Technology of butter and dairy fats

2023L

Kod przedmiotu03S1-TBD
Punkty ECTS 7
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi