Technological design of dairy plants

Technological design of dairy plants

2024Z

Kod przedmiotu03S1-TDDP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi