Training on Safety and Hygiene at Work

Training on Safety and Hygiene at Work

2021Z

Kod przedmiotu03S1-TSHW
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi