Anatomia topograficzna

Topographical anatomy

2022L

Kod przedmiotu04SJO-ANT
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Przedmioty wprowadzająceAnatomia zwierząt II
Wymagania wstępneStudent przystępujący do przedmiotu musi mieć zaliczony egzamin z przedmiotu " Anatomia zwierząt".
Opis ćwiczeń
Opis wykładówodział ciała na części; głowa, szyja, tułów, klatka piersiowa, brzuch, miednica, kończyny: piersiowa i miedniczna. Podział części ciała na okolice i ich znaczenie kliniczne, punkty topograficzne, budowa warstwowa, miejsca dostępu do nerwów, lokalizacja węzłów chłonnych, naczyń. Położenia narządów wewnętrznych klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicznej, miejsca wykonywania iniekcji i nakłuć. Anatomia ptaków ze szczególnym uwzględnieniem różnic w budowie ciała paków i ssaków. Podstawowe techniki obrazowania narządów wewnętrznych. ,ĆWICZENIA AUDYTORYJNE:Treści wykładów są poszerzane w sposób praktyczny podczas ćwiczeń - w oparciu o preparaty anatomiczne (części ciała zwierząt, utrwalone i świeże ciała ptaków) oraz podczas zajęć praktycznych na żywych zwierzętach.,ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:Treści wykładów są poszerzane w sposób praktyczny podczas ćwiczeń - w oparciu o preparaty anatomiczne (części ciała zwierząt, utrwalone i świeże ciała ptaków) oraz podczas zajęć praktycznych na żywych zwierzętach.
Cel kształceniaprzekazanie i wpojenie studentom wiedzy, która pozwoli sprawnie określać miejsca dojścia (nakłuć) do poszczególnych narządów lub nerwów, umiejętnie określić położenia narządów ciał w odniesieniu do kośćca, lub określić rzut narządu na powierzchnię ciała zwierzęcia, umiejętnie zaplanować dostęp chirurgiczny do struktur ciała. Po odbyciu kursu anatomii topograficznej student powinien także posiąść umiejętność rozpoznawania prawidłowych obrazów narządów uzyskanych różnymi technikami obrazowania.
Literatura podstawowa1) Krysiak K, Anatomia zwierząt domowych, t. 1,2, PWN, 2009 2) Milart Z, Anatomia topograficzna zwierząt domowych, PWRiL, 1994 3) Popesko P, Atlas anatomii topograficznej, PWRiL, 1989 4) Lutnicki W, Układ powłokowy zwierząt domowych, PWN, 1983 5) Lutnicki W, Narządy płciowe zwierząt domowych, PWN, 1980 6) Konig H. E., Anatomia zwierząt domowych, galaktyka, 2006 7) Flood P.F, Atlas anatomii klinicznej konia, Elsevier, Urban& Partner, , 2008 8) Budras K, Atlas anatomii psa, Galaktyka, 2007
Literatura uzupełniająca1) Ashdown R.R., Done S.H., , wyd. Elsevier, Urban&Partner, Atlas anatomii przeżuwaczy, 2010r., tom 2) Budras K, wyd. Schlutersche, Bovine anatomy, 2003r., tom 3) Budras K, wyd. Schlutersche, Anatomy of the horse, 2001r., tom
UwagiĆwiczenia powinny odbywać się w małych grupach nie większych niż 10 studentów z jednym prowadzącym