Anatomia zwierząt I

Animal anatomy I

2021Z

Kod przedmiotu04SJO-ANZI
Punkty ECTS 9
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneWiedza z zakresu zoologii ssaków ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu anatomii i histologii.
Opis ćwiczeń
Opis wykładówOgólna budowa kośćca i różnice gatunkowe; syndesmologia ogólna i wybrane zagadnienia dotyczące połączeń kości; budowa ośrodkowego układu nerwowego; nerw rdzeniowy i autonomiczny układ nerwowy; wybrane zagadnienia dotyczące mięśni tułowiowych (kanał pachwinowy, pochwa mięśnia prostego brzucha); unerwienie i unaczynienie kończyny piersiowej i miednicznej; budowa kopyta, aparat ustaleniowy kończyn konia.,ĆWICZENIA AUDYTORYJNE:ĆWICZENIA:Treści wykładów są weryfikowane w sposób praktyczny podczas ćwiczeń - w oparciu o gotowe preparaty (kości, preparaty plastynowane) lub podczas zajęć preparacyjnych. Treści ćwiczeń: szczegółowa budowa kości z uwzględnieniem różnic gatunkowych; połączenia kości w oparciu o gotowe preparaty oraz preparacja stawów kończyny piersiowej i miednicznej; preparacja mięśni kończyny piersiowej i miednicznej oraz grup mięśni tułowiowych i tułowiowo-kończynowych.,ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:ĆWICZENIA:Treści wykładów są weryfikowane w sposób praktyczny podczas ćwiczeń - w oparciu o gotowe preparaty (kości, preparaty plastynowane) lub podczas zajęć preparacyjnych. Treści ćwiczeń: szczegółowa budowa kości z uwzględnieniem różnic gatunkowych; połączenia kości w oparciu o gotowe preparaty oraz preparacja stawów kończyny piersiowej i miednicznej; preparacja mięśni kończyny piersiowej i miednicznej oraz grup mięśni tułowiowych i tułowiowo-kończynowych.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zapoznanie studentów z prawidłową budową kośćca, mięśni, połączeń oraz układu nerwowego zwierząt.
Literatura podstawowa1) Krysiak K, Anatomia zwierząt domowych, t. 1,2,3, PWN, 2009 2) Poplewski R., Anatomia ssaków, t. 1, Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1968 3) Lutnicki W, Zarys osteologii zwierząt domowych, PWN, 2003 4) Klimov A., Akajewski A, Anatomia zwierząt domowych, t. 1, PWRiL, 1993 5) Popesko P, Atlas anatomii topograficznej, t. 1, PWRiL, 1989 6) Sobociński M, Układ nerwowy zwierząt domowych, PWRiL, 1989 7) Konig H. E, Anatomia zwierząt domowych, Galaktyka, 2006
Literatura uzupełniająca1) Evans H.E., wyd. W.B. Sauders Comp, Miller`s anatomy of the dog , 1993r., tom 2) Dyce K.M, wyd. Elsevier, Urban&Partner., Anatomia weterynaryjna, 2011r., tom
UwagiĆwiczenia powinny odbywać się w małych grupach nie większych niż 10 studentów z jednym prowadzącym