Anatomia zwierząt II

Animal anatomy II

2021L

Kod przedmiotu04SJO-ANZII
Punkty ECTS 9
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceAnatomia zwierząt I
Wymagania wstępnewiedza z zakresu zoologii ssaków ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu anatomii i histologii
Opis ćwiczeń
Opis wykładówBudowa jamy nosowej, ustnej, gardła, krtani; ogólne zagadnienia dotyczące nerwów czaszkowych; okolice głowy – podstawy czaszki, podjęzykowa, ślinianki przyusznej, dołu klinowo-podniebiennego; narządy zmysłów – oko i ucho; anatomiczna organizacja narządów jamy piersiowej (stosunki opłucnowe), opłucna, śródpiersie, serce, krążenie płodowe; anatomiczna organizacja narządów jamy brzusznej, otrzewna; wątroba, trzustka; układ pokarmowy mięsożernych, świni, przeżuwaczy, konia; anatomiczna organizacja narządów jamy miednicznej; budowa układu moczowego; układ rozrodczy żeński i męski; budowa łożyska (z uwzględnieniem różnic gatunkowych); układ limfatyczny; pochodne skóry.,ĆWICZENIA AUDYTORYJNE:ĆWICZENIA:Preparacja okolic głowy – podstawy czaszki, podjęzykowej, ślinianki przyusznej, dołu klinowo-podniebiennego; preparacja oka; preparacja narządów jamy piersiowej; egzenteracje – narządy jamy brzusznej i miednicznej psa, świni, przeżuwaczy, analiza preparatów narządów jamy brzusznej i miednicznej konia; anatomia narządów układu moczowego oraz rozrodczego żeńskiego i męskiego.,ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:ĆWICZENIA:Preparacja okolic głowy – podstawy czaszki, podjęzykowej, ślinianki przyusznej, dołu klinowo-podniebiennego; preparacja oka; preparacja narządów jamy piersiowej; egzenteracje – narządy jamy brzusznej i miednicznej psa, świni, przeżuwaczy, analiza preparatów narządów jamy brzusznej i miednicznej konia; anatomia narządów układu moczowego oraz rozrodczego żeńskiego i męskiego.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zapoznanie studentów z prawidłową budową narządów układów: pokarmowego, moczopłciowego, oddechowego, układu krążenia, dokrewnego zwierząt oraz budową narządów zmysłów (oko, ucho) i zakresu zaopatrzenia nerwów czaszkowych u zwierząt domowych.
Literatura podstawowa1) Krysiak K, Anatomia zwierząt domowych, t. 2,3, PWN, 2009 2) Poplewski R, Anatomia zwierząt, t. 1, Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1968 3) Lutnicki W, Zarys osteologii zwierząt domowych, PWN, 2003 4) Klimov A., Akajewski A, Anatomia zwierząt domowych, PWRiL, 1993 5) Popesko P, Atlas anatomii topograficznej, PWRiL, 1989 6) Sobociński M, Układ nerwowy zwierząt domowych, PWRiL, 1989 7) Konig H. E, Anatomia zwierząt domowych, Galaktyka, 2006
Literatura uzupełniająca1) Dyce K.M, wyd. Elsevier, Urban&Partner,, Anatomia weterynaryjna , 2011r., tom 2) Evans H.E, wyd. W.B. Sauders Comp. , Miller`s anatomy of the dog.", , 1993r., tom
UwagiĆwiczenia powinny odbywać się w małych grupach nie większych niż 10 studentów z jednym prowadzącym