Andrologia i unasienianie

Andrology and artificial insemination

2024L

Kod przedmiotu04SJO-AUN
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceanatomia, histologia, fizjologia, hodowla zwierząt, patofizjologia, diagnostyka kliniczna
Wymagania wstępnewiedza z zakresu anatomii, histologii, fizjologii i hodowli zwierząt, umiejętnośc klinicznego badania zwierząt
Opis ćwiczeńW trakcie ćwiczeń studenci zapoznają się z budową układu rozrodczego samców zwierząt domowych, metodami oceny nasienia (badanie makroskopowe, badania laboratoryjne, CASA), konserwacją i przechowywaniem nasienia, badaniem andrologicznym buhajów, pobieraniem i oceną nasienia buhaja, badaniem przedinseminacyjnym, techniką inseminacji krów nasieniem mrożonym. Poznają również badanie andrologiczne ogierów, sztuczne unasienianie klaczy nasieniem świeżym i mrożonym, badanie andrologiczne psów, pobieranie i ocenę nasienia psów, sztuczne unasienianie suk (określanie optymalnego czasu unasieniania, technika inseminacji nasieniem świeżym i mrożonym), badanie andrologiczne tryka i kozła, pobieranie nasienia (elektroejakulacja), technikę inseminacji nasieniem świeżym i mrożonym, badanie andrologiczne knura, pobieranie nasienia (metoda manualna), ocena nasienia oraz technikę inseminacji loch (tuby, Gedis).
Opis wykładówCelem wykładów jest zapoznanie studentów z fizjologią układu rozrodczego samca i organizacją sztucznego unasieniania zwierząt gospodarskich. Ponadto w trakcie wykładów omawiane są choroby układu rozrodczego buhaja i sztuczne unasienianie krów, regulacje prawne dotyczące produkcji i wykorzystywania nasienia buhajów oraz prowadzenia punktów kopulacyjnych, choroby układu rozrodczego psów, sztuczne unasienianie suk, choroby układu rozrodczego ogiera, sztuczne unasienianie klaczy, regulacje prawne dotyczące produkcji i wykorzystywania nasienia ogierów oraz prowadzenia punktów kopulacyjnych, choroby układu rozrodczego knurów, sztuczne unasienianie loch, regulacje prawne dotyczące produkcji i wykorzystywania nasienia knurów oraz prowadzenia punktów kopulacyjnych, choroby układu rozrodczego tryków i kozłów, sztuczne unasienianie owiec i kóz, regulacje prawne dotyczące produkcji i wykorzystywania nasienia tryków i kozłów
Cel kształceniaCelem kształcenia jest nabycie przez studenta teoretycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu fizjologii i patologii układu rozrodczego samców oraz sztucznego unasieniania zwierząt
Literatura podstawowa1) Dubiel A. (red.), Rozród psów, AR we Wrocławiu, 2004, s. .1-148 2) England G.C.W., Rozród i położnictwo psów wg Allena, wyd. SIMA WLW Warszawa, 1998, s. 1-165 3) Kosiniak-Kamysz K., Wierzbowski S., Rozród koni, Drukrol w Krakowie, 2003, s. 1-316 4) Tischner M., Kosiniak-Kamysz K., Kierowany rozród koni, Drukrol w Krakowie, 1996, s. 1-204 5) Zduńczyk S., Janowski T., "Zaburzenia rozrodu psów", Wyd. UWM w Olsztynie, 2020, s. 115-182 6) Wierzbowski S., Andrologia, Platan w Krakowie, 1996, s. 1-432
Literatura uzupełniająca1) Lutz H., Kohn, B., Forterre, F. (red)., wyd. Galaktyka Łódź, Praktyka kliniczna: koty, 2020r., tom II, 757-775s. 2) Strzeżek J., wyd. Wyd. UWM w Olsztynie, Biologia rozrodu zwierząt. Biologiczne uwarunkowania wartości rozrodowej samca, 2007r., tom II, 13-368.s. 3) Bielański A., Tischner M., wyd. Drukrol w Krakowie, Biotechnologia rozrodu zwierząt domowych, 1997r., tom , .1-631s. 4) Max A., wyd. Galaktyka Łódź, Koty - położnictwo i rozród, 2010r., tom , .1-149s. 5) Niemand H.G., Suter P.F. (red., wyd. Galaktyka Łódź, Praktyka kliniczna: psy, 2011r., tom , 903-957s. 6) Dietz O., Huskamp B. (red.)., wyd. Galaktyka Łódź, Praktyka kliniczna: konie, 2008r., tom , .647-664s.
Uwagi