Biologia

Biology

2021Z

Kod przedmiotu04SJO-BIOL
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającenie dotyczy
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza z zakresu botaniki i zoologii
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPoziomy organizacji żywej materii, podstawy funkcjonowania organizmów, nomenklatura biologiczna, struktura i podstawowe funkcje komórki eukariotycznej. Cechy życia i jedność świata żywego. Radiowitalność komórek roślinnych i zwierzęcych. Współczesny rozwój ziołolecznictwa, naturalne substancje czynne, trucizny naturalne i zatrucia. Biomimetyka i „ukryte” sterowania zachowaniami żywicieli. Drogi ewolucji narządów zmysłów, ewolucyjny rozwój układu pokarmowego, mistrzowie reprodukcji i ewolucyjna zmienność budowy stawonogów. Mikoryza, bodźce i sygnały u roślin, feromony, apoptoza. Bioróżnorodność świata organicznego – rośliny i zwierzęta. Reguły przetrwania w świecie zwierząt, łańcuchy pokarmowe, zjawisko hormezy. Homeostaza w rozwoju osobniczym oraz hormonalne i nerwowe mechanizmy sterowania. Zmienność i adaptacje czynników biologicznych w stanach o obniżonej odporności. Zastosowanie czynników biologicznych w bioterroryzmie.,ĆWICZENIA:Budowa komórki eukariotycznej i prokariotycznej, porównanie komórek roślinnych i zwierzęcych. Budowa tkanek roślinnych i zwierzęcych, morfologia roślin. Międzygatunkowe związki roślin. Odporność behawioralna. Wartość odżywcza roślin i przystosowania zwierząt do trawienia pokarmu roślinnego. Znaczenie organizmów jednokomórkowych w medycynie. Roślinne substancje czynne, rośliny lecznicze, miododajne i trujące. Zasady zbioru, ekstrakcji, przechowywania i zastosowania substancji roślinnych. Zielniki i przykładowe leki weterynaryjne oparte na bazie surowców roślinnych. Ewolucyjny rozwój narządów ruchu u bezkręgowców. GMO – metody i cele modyfikacji oraz korzyści i obawy dla przyrody i człowieka. Anatomia porównawcza bezkręgowców i kręgowców oraz przystosowania do warunków środowiska i prowadzonego trybu życia. Nowi i egzotyczni pacjenci w gabinecie lekarza weterynarii.,ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:Elementy ćwiczeń praktycznych podczas kolejnych ćwiczeń tematycznych oraz podczas części seminaryjnej.
Cel kształceniaprzypomnienie i rozszerzenie wiedzy z wybranych tematów z zakresu botaniki i zoologii w aspekcie nauk medyczno-weterynaryjnych, jako podstawa wiedzy dla kolejnych przedmiotów zawodowych
Literatura podstawowa1) B. Alberts i wsp., Podstawy biologii komórki , PWN Warszawa, 1999 2) W. Kilarski, Strukturalne podstawy biologii komórki, PWN Warszawa, 2003 3) Z. Kawecki, Zoologia stosowana, PWN Warszawa, 1982 4) Cz. Jura, Bezkręgowce. Podstawy morfologii funkcjonalnej, systematyki i filogenezy, PWN Warszawa, 2005 5) A. Szwejkowska, J. Szwejkowski, Botanika, PWN Warszawa, 1992 6) H. Benedykt, Procesy ewolucji biologicznej, PWN Warszawa, 1999 7) W. N. Jarygin, Biologia. Podręcznik dla studentów kierunków medycznych, Wyd. Lekarskie PZWL, 2002 8) P. B. Weisz, Biologia ogólna, PWN Warszawa, 1977
Literatura uzupełniająca
Uwagibez uwag