Chirurgia koni

Surgery of horses

2025Z

Kod przedmiotu04SJO-CHIKO
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
Przedmioty wprowadzająceanatomia, anatomia topograficzna, patofizjologia, farmakologia, chirurgia ogólna i anestezjologia
Wymagania wstępneUmiejętność poskramiania zwierząt, znajomość topografii poszczególnych narządów, mechanizmów działania leków stosowanych w znieczuleniu zwierząt i ich dawek, znajomość farmakodynamiki i farmakokinetyki leków z grupy antybiotyków i leków przeciwzapalnych
Opis ćwiczeń
Opis wykładówSpecyfika znieczulenia konia. Znieczulenie ogólne i miejscowe przewodowe i regionalne. Pojęcie ran i sposobów gojenia ran u koni. Trzebienie ogierów: wskazania , metody, możliwe powikłania. Wnętrostwo u koni: istota choroby, rozpoznanie i leczenie operacyjne. Złamania u koni: definicje, występowanie, rozpoznanie. Biologia gojenia złamań, techniki osteosyntezy stosowane u koni. Możliwości leczenia złamań u koni. Choroby stawów u koni: zapalenia aseptyczne, bakteryjne zapalenia, choroba zwyrodnieniowa stawów. Schorzenia i rany ścięgien. Przepukliny u koni: objawy, rozpoznanie i leczenie. Rozpoznanie niedrożności jelit u koni. Wybór metody leczenia. Zachowawcze oraz operacyjne leczenie niedrożności jelit u koni.,ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:ĆWICZENIA:Tematyka ćwiczeń obejmuje: Znieczulenia miejscowe i przewodowe (nasiękowe, przewodowe, nadoponowe, diagnostyczne). Praktyczne zakładanie opatrunków (kopytowy, osłaniające, rozgrzewające, oziębiające). Diagnostyka ortopedyczna (badanie ortopedyczne, specjalistyczne, przed sprzedażą). Zabiegi operacyjne w obrębie kopyta (zatrat, wycięcie rogu kopytowego, zabiegi w puszce kopytowej). Artroskopia koni. Operacyjne leczenie złamań u koni, chirurgia kości rysikowej. Procedury chirurgiczne stosowane u koni sportowych w trakcie zawodów. Rany u koni, stłuczenia w obrębie kończyn i tułowia. Zabiegi na głowie i szyi (tarnikowanie zębów, ekstrakcja zębów, trepanacja zatok, operacje na krtani i tchawicy). Zabiegi kastracji na stojącym koniu i koniu leżącym. Zabiegi wnętrostwa u koni. Podkównictwo (rozczyszczanie konia, korekcja kopyt, kuźnia, typy podków, kucie ortopedyczne).,ĆWICZENIA AUDYTORYJNE:ĆWICZENIA:Tematyka ćwiczeń obejmuje: Znieczulenia miejscowe i przewodowe (nasiękowe, przewodowe, nadoponowe, diagnostyczne). Praktyczne zakładanie opatrunków (kopytowy, osłaniające, rozgrzewające, oziębiające). Diagnostyka ortopedyczna (badanie ortopedyczne, specjalistyczne, przed sprzedażą). Zabiegi operacyjne w obrębie kopyta (zatrat, wycięcie rogu kopytowego, zabiegi w puszce kopytowej). Artroskopia koni. Operacyjne leczenie złamań u koni, chirurgia kości rysikowej. Procedury chirurgiczne stosowane u koni sportowych w trakcie zawodów. Rany u koni, stłuczenia w obrębie kończyn i tułowia. Zabiegi na głowie i szyi (tarnikowanie zębów, ekstrakcja zębów, trepanacja zatok, operacje na krtani i tchawicy). Zabiegi kastracji na stojącym koniu i koniu leżącym. Zabiegi wnętrostwa u koni. Podkównictwo (rozczyszczanie konia, korekcja kopyt, kuźnia, typy podków, kucie ortopedyczne).
Cel kształceniaCelem będzie nabycie umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji, stawiania rozpoznania i leczenia chirurgicznego zmian chorobowych u koni.
Literatura podstawowa1) Wilson D.A., Kramer J., Constantinescu GM, Branson KR, Zabiegi Chirurgiczne u koni w warunkach pozaszpitalnych., Elsevier Urban & Partner, 2009, s. 341 2) Dietz O., Huskamp B., Praktyka kliniczna: konie, Galaktyka, 2008 3) Orsini JA, Divers TJ, Postępowanie i leczenie w nagłych przypadkach chorób koni., Galaktyka, 2008 4) Szeligowski E., Kłos Z. Janicki A.M., Sterna J., Chirurgia weterynaryjna Kulczyckiego., wyd. PWRiL, 1997 5) Muir WW, Hubbell JAE, Bednarski RM,, Anestezjologia weterynaryjna, Elsevier Urban & Partner, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi