Chirurgia ogólna i anestezjologia

General surgery and anesthesiology

2023L

Kod przedmiotu04SJO-CHOA
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
Przedmioty wprowadzająceanatomia, anatomia topograficzna, fizjologia, patofizjologia, farmakologia
Wymagania wstępneUmiejętność poskramiania zwierząt, znajomość topografii poszczególnych narządów, mechanizmów działania leków stosowanych w znieczuleniu zwierząt i ich dawek, znajomość farmakodynamiki i farmakokinetyki leków z grupy antybiotyków i leków przeciwzapalnych
Opis ćwiczeń
Opis wykładówWykłady prezentują teoretyczne zagadnienia z zakresu chirurgii tkanek miękkich ( m.in zabiegi na jamie brzusznej, klatce piersiowej oraz głowie ) oraz wprowadzenie do anestezjologii zwierząt. ,ĆWICZENIA AUDYTORYJNE:ĆWICZENIA:Nabycie praktycznych umiejętności z zakresu aseptyki i antyseptyki stosowanej w chirurgii zwierząt. Przyswojenie nazewnictwa narzędzi podstawowych oraz specjalistycznych stosowanych w chirurgii zwierząt. Nabycie umiejętności zakładania szwów przerywanych i ciagłych oraz wiązania węzłów chirurgicznych z zastosowaniem fantomów. Prezentacja procedur wykonywanych w czasie zabiegów chirurgicznych z zakresu tkanek miękkich. Nabycie umiejętności z zakresu przygotowania zwierzęcia do znieczulenia ogólnego ( nauka kateteryzacji naczyń krwionośnych, wykonywania iniekcji oraz intubacji dotchawiczej). Prezentacja metod znieczulenia ogólnego u zwierząt gospodarczych oraz towarzyszących ( znieczulenie wziewne oraz znieczulenie dożylne w formie bolusów i wlewów ciągłych). Praktyczna nauka znieczulenia regionalnego na wybranych obszarach ciała z zastosowaniem preparatów. Prezentacja sposobów reagowania w stanach nagłego zagrożenia życia. ,ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:ĆWICZENIA:Nabycie praktycznych umiejętności z zakresu aseptyki i antyseptyki stosowanej w chirurgii zwierząt. Przyswojenie nazewnictwa narzędzi podstawowych oraz specjalistycznych stosowanych w chirurgii zwierząt. Nabycie umiejętności zakładania szwów przerywanych i ciagłych oraz wiązania węzłów chirurgicznych z zastosowaniem fantomów. Prezentacja procedur wykonywanych w czasie zabiegów chirurgicznych z zakresu tkanek miękkich. Nabycie umiejętności z zakresu przygotowania zwierzęcia do znieczulenia ogólnego ( nauka kateteryzacji naczyń krwionośnych, wykonywania iniekcji oraz intubacji dotchawiczej). Prezentacja metod znieczulenia ogólnego u zwierząt gospodarczych oraz towarzyszących ( znieczulenie wziewne oraz znieczulenie dożylne w formie bolusów i wlewów ciągłych). Praktyczna nauka znieczulenia regionalnego na wybranych obszarach ciała z zastosowaniem preparatów. Prezentacja sposobów reagowania w stanach nagłego zagrożenia życia.
Cel kształceniaCelem kształcenia będzie nabycie podstawowych umiejętności z podstaw chirurgii weterynaryjnej, a także zasad, sposobów i mechanizmów anestezjologii weterynaryjnej oraz opieki pooperacyjnej.
Literatura podstawowa1) T. Duke-Novakowski, M. de Vries, C. Seymour, Anestezjologia i leczenie przeciwbólowe psa i kota, t. 1, BSAVA, 2017, s. 1-490 2) Muir WW, Hubbell JAE, Bednarski RM, Skarga RT , Anestezjologia weterynaryjna. , t. 1, 1 ed. Elsevier Urbav&Partner, 2007, s. 1-470 3) Scheibitz H., Brass W. , Techniki operacyjne psów i kotów., t. 1, wyd. Galaktyka, 2007 4) Paddelford RR, Znieczulenie ogólne u małych zwierząt., wyd. SIMA WLW,, 2004 5) Fossum TW, Chirurgia małych zwierząt., wyd. Elsevier Urban&Partner,, 2009 6) Żakiewicz M, Chirurgia małych zwierząt., wyd. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1998
Literatura uzupełniająca1) Doherty T. , wyd. pwl, Manual of Anesthesia and Analgesia, 2010,r., tom 1, 1-200s. 2) Ratajczak K., wyd. wyd. PWRiL. .,, Anestezjologia weterynaryjna, 1985rr., tom 1, 1-100s.
UwagiBrak