Choroby owadów użytkowych

Diseases of beneficial insects

2024L

Kod przedmiotu04SJO-CHOU
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebiologia, histologia, fizjologia, patofizjologia
Wymagania wstępneposługiwanie sie mikroskopem
Opis ćwiczeń Studenci zapoznawani są z budową morfologiczną pszczół i jedwabników, sprzętem hodowlanym, pasiecznym, rodzajami produktów pszczelich oraz chorobami, głównie z metodami ich rozpoznawania i zwalczania. Mają możliwość zapoznania się z aktualnymi przypadkami zmian chorobowych wykrytych w pasiekach. Opanowują podstawy zwalczania chorób na mocy ustawy – likwidacji ognisk chorób zakaźnych pszczół. Odbywają zajęcia praktyczne w pasiece.
Opis wykładówWykłady zawierają informację na temat historii pszczelarstwa polskiego i światowego, zapoznają z rasami pszczół, biologia rodziny pszczelej, hodowlą jedwabników i trzmieli, z szeroko pojętą gospodarką pasieczną oraz produktami pszczelimi. Główną treścią wykładów jest zapoznanie studentów z chorobami czerwia, pszczół dorosłych, z zatruciami i szkodnikami pszczół.
Cel kształceniaCelem kształcenia z przedmiotu Choroby owadów użytkowych jest zapoznanie studenta z aktualnymi wiadomościami na temat zagrożeń dla zwierząt (owadów) oraz sposobami i likwidacji.
Literatura podstawowa1) Sokół R. Michalczyk M. , Choroby owadów użytkowych, t. 1, UWM Olsztyn, 2012, s. 1-109 2) Gliński Z, Chmielewski M, Stark J.A. , Przewodnik do ćwiczeń i terapii chorób czerwia , pszczół i jedwabników, t. 1, AR Lublin, 2008
Literatura uzupełniająca1) Jarosz J, Gliński J., Immunobiologia pszczoły miodnej, t. 1, AR Lublin, 2008 2) Prabucki J., Pszczelnictwo, t. 1, Albatros, 2010
Uwagi