Chirurgia psów i kotów II

Surgery of dogs and cats II

2026Z

Kod przedmiotu04SJO-CHPKII
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceanatomia, anatomia topograficzna, patofizjologia, farmakologia, chirurgia ogólna i anestezjologia
Wymagania wstępneumiejętność poskramiania zwierząt, wykonywania injekcji, znajomość topografii poszczególnych narządów, mechanizmów działania leków stosowanych w znieczuleniu zwierząt i ich dawek, znajomośc leków antyseptycznych, antybiotyków
Opis ćwiczeńTematyka ćwiczeń obejmuje zagadnienia: Laparotomia u małych zwierząt. Topografia jamy brzusznej. Zabiegi operacyjne w obrębie jamy brzusznej: gastroenterotomia, resekcja jelita, splenectomia. Przepukliny. Celiotomia. Zabiegi w obrębie jamy ustnej. Syndrom ras brachycefalicznych. Zabiegi na uszach: krwiak małżowiny usznej, odsłonięcie ujścia i całkowite usunięcie przewodu słuchowego zewnętrznego. Zabiegi na podniebieniu miękkim, przełyku i tchawicy. Zabiegi operacyjne na cewce moczowej u samców: uretrotomia, uretrostomia, zabiegi okolicy odbytu, krocza i ogona. Krioterapia. Diagnostyka ortopedyczna psów i kotów. Podstawy neurochirurgii. Operacyjne leczenie złamań u psów i kotów. Nieoperacyjne leczenie złamań u psów i kotów. Diagnostyka i chirurgia artroskopowa u psów. Schorzenia stawów i ich leczenie.
Opis wykładówTreści wykładów obejmują następujące zagadnienia: Laparotomia u zwierząt. Wskazania do laparotomii. Rodzaje cięć brzucha. Zamknięcie powłok po laparotomii Choroby przełyku u małych zwierząt. Rodzaje, objawy kliniczne i rozpoznanie. Postępowanie lecznicze Rozszerzenie i skręt żołądka. Etiopatogeneza. Objawy i rozpoznawanie. Leczenie zachowawcze i operacyjne Niedrożności jelit. Rodzaje niedrożności. Objawy kliniczne i rozpoznawanie. Wskazania do leczenia operacyjnego Niedrożności dróg moczowych. Objawy, rozpoznawanie, leczenie. Przepukliny, przyczyny i rodzaje przepuklin, objawy kliniczne, zasady postępowania terapeutycznego Zapalenie otrzewnej. Występowanie, przyczyny, objawy i rozpoznawanie, leczenie. Przyczyny, klasyfikacja, objawy i rozpoznawanie przerwań ciągłości kości u zwierząt. Doraźne postępowanie w przypadku złamań kości. Biologia gojenia się złamania. Zachowawcze metody leczenia złamań Wskazania i metody operacyjnego leczenia złamań. Powikłania w leczeniu złamań. Zwichnięcia stawów i postępowanie chirurgiczne. Pacjent pourazowy, zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia życia Operacyjne metody leczenia nowotworów u małych zwierząt. Wskazania do operacji. Metody chirurgicznego leczenia nowotworów.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z technikami chirurgicznego leczenia psów i kotów oraz przygotowanie do wykorzystania nabytej wiedzy w pracy klinicznej.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Brinker, Piermattei, Flo, wyd. W.B. Saunders, Handbook of Small Animal Orthpedics and Fracture Repair, 2016r., tom
Uwagi