Choroby ptaków I

Diseases of poultry I

2025Z

Kod przedmiotu04SJO-CHPT1
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającehodowla, fizjologia, biochemia, żywienie, mikrobiologia, immunologia, technologia w produkcji zwierz
Wymagania wstępneznajomość hodowli ptaków, technologii w produkcji zwierzęcej oraz procesów fizjologicznych zachodzących u ptaków, mikrobiologii, immunologii, podstawowe techniki diagnostyczne
Opis ćwiczeńAnatomia i fizjologia ptaków. Demonstracyjna sekcja zwłok ptaków. Rozwój zarodka ptaków i powstawanie błon płodowych. Technika sztucznych lęgów. Patologia lęgu: czynniki żywieniowe, błędy w technice lęgu, czynniki zakaźne. Techniki sekcji embriopatologicznej. Niedobory żywieniowe: przyczyny występowania, charakterystyczne objawy i zmiany anatomopatologiczne, techniki diagnostyczne w rozpoznawaniu chorób niedoborowych. Choroby piskląt: krzywica, peroza, skaza moczanowa, kanibalizm, pterofagia, zapalenie pępka i woreczka żółtkowego, aspergiloza, zakaźne zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego, IBD, choroby wirusowe kacząt. Choroby inwazyjne- ekto i endoparazytozy.
Opis wykładówPochodzenie i charakterystyka gatunków drobiu. Wpływ warunków utrzymania drobiu na produkcyjność i zdrowie. Dobrostan i rola bioasekuracji w chowie i hodowli. Podstawowe badania laboratoryjne stosowane u ptaków. Budowa i funkcje układu odpornościowego ptaków. Immunosupresja. Choroby skóry, choroby mięśni i układu krążenia. Choroby zwalczane z urzędu. Krajowy program zwalczania salmoneloz.
Cel kształceniaNauka samodzielnej analizy i łączenia ze sobą faktów oraz samodzielnego doboru właściwych metod i narzędzi diagnostycznych przydatnych w celu prowadzenia kompleksowej opieki weterynaryjnej nad stadami drobiu w chowie wielkotowarowym.
Literatura podstawowa1) Mazurkiewicz M., Wieliczko A.(red)., Choroby Drobiu. , Wrocław, 2019 2) Y.M. Saif (red), Diseases of poultry 12th Edition, W. Blackwell ,, 2008 3) Gliński Z., Kostro K. (red.), Choroby zakaźne zwierząt z elementami epidemiologii i zoonoz., Warszawa, 2011 4) Rotkiewicz T., Patomorfologiczne metody badania zwierząt., Olsztyn, .
Literatura uzupełniająca1) praca zbiorowa, wyd. x, Avian Diseases , tom 2) praca zbiorowa, wyd. x, Polskie drobiarstwo, tom 3) praca zbiorowa, wyd. x, Magazyn Weterynaryjny, tom 4) praca zbiorowa, wyd. x, Życie weterynaryjne, tom
Uwagi