Choroby ptaków II

Diseases of poultry II

2025L

Kod przedmiotu04SJO-CHPTII
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającehodowla, fizjologia, biochemia, żywienie, mikrobiologia, immunologia, technologia w produkcji zwierz
Wymagania wstępneznajomość hodowli ptaków, technologii w produkcji zwierzęcej oraz procesów fizjologicznych zachodzących u ptaków, mikrobiologii, immunologii, podstawowe techniki diagnostyczne
Opis ćwiczeńChoroby zakaźne: MD, AL, AI, ND i inne APMV, ILT, IB, salmonelozy, mykoplazmozy, gruźlica, koligranulomatoza, pastereloza. Techniki szczepień i rodzaje szczepionek stosowanych – aspekt praktyczny. Zasady doboru leków oraz możliwości terapeutyczne stosowane w drobiarstwie. Zasady pobierania prób do badań laboratoryjnych.
Opis wykładówWiciowce - profilaktyka inwazji wiciowców i innych pierwotniaków u ptaków. Choroby układu oddechowego i pokarmowego. Rola reowirusów, enterowirusów, poxwirusów, a także Bordetella sp., Campylobacter sp., Pseudomonas aeruginosa, Erysypelotris rhusiopathiae w patologii drobiu. Ptaki jako potencjalne źródło chorób człowieka.
Cel kształceniaNauka samodzielnej analizy i łączenia ze sobą faktów oraz samodzielnego doboru właściwych metod i narzędzi diagnostycznych przydatnych w celu prowadzenia kompleksowej opieki weterynaryjnej nad stadami drobiu w chowie wielkotowarowym.
Literatura podstawowa1) Mazurkiewicz M., Wieliczko A.(red), Choroby Drobiu , Wroclaw, 2019 2) Y.M. Saif (red)., Diseases of poultry. 12th ed., wyd. W. Blackwel, 2008 3) Gliński Z., Kostro K. (red.)., Choroby zakaźne zwierząt z elementami epidemiologii i zoonoz., Warszawa, 2008 4) Rotkiewicz i wsp., Patomorfologiczne metody badania zwierząt., Olsztyn, 1999
Literatura uzupełniająca1) praca zbiorowa, Medycyna Weterynaryjna, tom 2) praca zbiorowa, wyd. x, Magazyn Weterynaryjny, tom 3) praca zbiorowa, Polskie Drobiarstwo, tom 4) praca zbiorowa, Życioe Weterynaryjne, tom 5) praca zbiorowa, wyd. x, Avian Diseases , tom
Uwagi