Choroby wewnętrzne psów i kotów II

Internal diseases of dogs and cats II

2026Z

Kod przedmiotu04SJO-CHWPKII
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceanatomia zwierząt, fizjologia zwierząt, patofizjologia, farmakologia, diagnostyka kliniczna
Wymagania wstępneumiejętność poskramiania zwierząt, znajomość anatomii i fizjologii poszczególnych narządów i układów, umiejętność badania klinicznego różnych gatunków zwierząt, znajomość mechanizmów działania leków
Opis ćwiczeń
Opis wykładówDiagnostyka szczegółowa, etiopatogeneza, symptomatologia, zapobieganie, diagnostyka różnicowa oraz leczenie chorób: niezakaźnych skóry i jej pochodnych, układu oddechowego, układu krążenia, układu pokarmowego, układu wydalniczego, układu nerwowego, układu dokrewnego oraz układu krwiotwórczego i chłonnego,ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:ĆWICZENIA:Diagnostyka i terapia chorób nerek i choroby dolnych dróg moczowych; Endokrynologia weterynaryjna: choroby nadnerczy, tarczycy, przytarczyc, cukrzyca – metody diagnostyczne, terapia. Neurologia: protokół badania neurologicznego, choroby układu nerwowego. Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń narządowych i układowych. Postępowanie w stanach nagłych.,ĆWICZENIA AUDYTORYJNE:ĆWICZENIA:Diagnostyka i terapia chorób nerek i choroby dolnych dróg moczowych; Endokrynologia weterynaryjna: choroby nadnerczy, tarczycy, przytarczyc, cukrzyca – metody diagnostyczne, terapia. Neurologia: protokół badania neurologicznego, choroby układu nerwowego. Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń narządowych i układowych. Postępowanie w stanach nagłych.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zapoznanie z etiologią, patogenezą, diagnostyką, leczeniem i zapobieganiem chorób układów: moczowego, dokrewnego, nerwowego.
Literatura podstawowa1) Nelson R.W., Couto C.G. Red. wyd. pol. Lechowski R., Schollenberger A., Pomianowski A., Choroby wewnętrzne małych zwierząt , Galaktyka,, 2008 2) Niemand H.G., Suter P.F., Praktyka kliniczna: PSY, Galaktyka, 2003 3) Hans Lutz, Barbara Kohn, Franck Forterre , Praktyka kliniczna: KOTY, Galaktyka, 2021 4) W. Dunbar Gram, Rowan J. Milner, Remo Lobetti, Choroby przewlekłe psów i kotów, Galaktyka, 2019
Literatura uzupełniająca1) Tilley L.P., Smith jr F.W.K., 5 minut konsultacji weterynaryjnej: Psy i koty , Elsevier Urban & Partner, 2008 2) Ilse Schwendenwein, Andreas Moritz, Diagnostyka laboratoryjna psów i kotów, Galaktyka, 2021 3) , czasopisma weterynaryjne, ,
UwagiW przypadku zawiesza zajęć stacjonarnych na uczelni, zajęcia będą odbywać się w formie on-line.