Choroby zakaźne zwierząt gospodarskich II

Infectious diseases of farm animals II

2024L

Kod przedmiotu04SJO-CHZII
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceMikrobiologia, Immunologia, Farmakologia, Patofizjologia, Patomorfologia, Epidemiologia weterynaryjna.
Wymagania wstępneZnajomość podstawowych pojęć i zagadnień z w/w przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeń
Opis wykładówChoroby zakaźne świń - ospa świń, stafylokokoza, zakaźne wysiękowe zapalenie naskórka, ropnie podskórne, łupież różowy, zespół zaburzeń oddechowych świń, influenza świń, zakażenia gruźliczopodobne, jersinioza, zapalenie mózgu i mięśnia sercowego, choroba wymiotna i wyniszczająca, drgawki zakaźne, zespół zapalenia mięśnia sercowego prosiąt ssących, parwowirusowe zakażenie świń, zespół SMEDI, zespół rozrodczo-oddechowy świń, leptospiroza, bruceloza świń, zakażenia układu moczowego, mykoplazmowe zapalenie stawów, mykoplazmowe zapalenie błon surowiczych i stawów, choroba Glässera, aktynobacyloza, pseudomonadoza, zakażenie Mycoplasma haemosuis.,ĆWICZENIA AUDYTORYJNE:ĆWICZENIA:Różnicowanie, zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych układu oddechowego świń (mykoplazmowe zapalenie płuc, zakaźne zanikowe zapalenie nosa, pleuropneumonia, influenza, PCVD, PRDC, streptokokoza, pastereloza), badania poubojowe. Terapia i zwalczanie chorób zakaźnych przewodu pokarmowego świń (dyzenteria świń, spirochetoza, rozrostowe zapalenie jelit świń, martwicowe zapalenie jelit prosiąt, salmoneloza, kolibakterioza, TGE, PED, rotawirusowa biegunka prosiąt, zakażenie PCV-2) – diagnostyka sekcyjna i laboratoryjna. Rozpoznawanie, różnicowanie i zwalczanie klasycznego i afrykańskiego pomoru świń. Diagnostyka i zwalczanie enterowirusowego zapalenia mózgu i rdzenia świń oraz choroby Aujeszkyego. Choroby systemowe – różyca, salmoneloza, choroba pęcherzykowa świń, jersinioza – diagnostyka i zwalczanie. Programy prewencyjne i profilaktyczne w fermach świń..,ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:ĆWICZENIA:Różnicowanie, zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych układu oddechowego świń (mykoplazmowe zapalenie płuc, zakaźne zanikowe zapalenie nosa, pleuropneumonia, influenza, PCVD, PRDC, streptokokoza, pastereloza), badania poubojowe. Terapia i zwalczanie chorób zakaźnych przewodu pokarmowego świń (dyzenteria świń, spirochetoza, rozrostowe zapalenie jelit świń, martwicowe zapalenie jelit prosiąt, salmoneloza, kolibakterioza, TGE, PED, rotawirusowa biegunka prosiąt, zakażenie PCV-2) – diagnostyka sekcyjna i laboratoryjna. Rozpoznawanie, różnicowanie i zwalczanie klasycznego i afrykańskiego pomoru świń. Diagnostyka i zwalczanie enterowirusowego zapalenia mózgu i rdzenia świń oraz choroby Aujeszkyego. Choroby systemowe – różyca, salmoneloza, choroba pęcherzykowa świń, jersinioza – diagnostyka i zwalczanie. Programy prewencyjne i profilaktyczne w fermach świń..
Cel kształceniaCelem kształcenia jest nabycie przez studenta teoretycznej wiedzy w zakresie przyczyn i mechanizmów powstawania i rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich oraz praktycznych umiejętności dotyczących rozpoznawania, różnicowania, leczenia, zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych świń.
Literatura podstawowa1) Pomorska-Mól Małgorzata, Profilaktyka swoista i terapia chorób zakaźnych świń, Elamed, 2019 2) Pejsak Zygmunt, Ochrona zdrowia świń, PWR, 2007 3) Gliński Z., Kostro K., Choroby zakaźne zwierząt. Choroby trzody chlewnej z elementami zoonoz, t. Tom 3, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 2004
Literatura uzupełniająca1) Zimmerman J. J., Karriker L. A., Ramirez A., Schwartz K. J., Stevenson G. W., Zhang J., Diseases of Swine, t. 11th Editi, Wiley-Blackwell, 2019 2) P.G.G. Jackson, P.D. Cockcroff wyd. I polskie, red. M. Fabisiak Cockcroft Peter D., Choroby świń, Edra Urban & Partner / Elsevier, 2009
UwagiĆwiczenia praktyczne i laboratoryjne w małych grupach.