Choroby zakaźne koni

Infectious diseases of horses

2025Z

Kod przedmiotu04SJO-CHZK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceMikrobiologia, Farmakologia, Immunologia, Patofizjologia, Patomorfologia , Epidemiologia weterynaryjna.
Wymagania wstępneZnajomość podstawowych pojęć i zagadnień z w/w przedmiotów wprowadzających.
Opis ćwiczeń
Opis wykładówChoroby zakaźne skóry i układu mięśniowo-kostnego – etiopatogeneza, epidemiologia oraz zwalczanie (wrzodziejące zapalenie naczyń chłonnych, epizootyczne zapalenie naczyń limfatycznych, dermatofiloza, ospa koni, zapalenia stawów i kaletki maziowej, ropnie, zakażenia beztlenowcowe). Grzybice skórne i narzadowe (trichofytoza, mikrosporoza, sporotrichoza, grzybniak, fibromikoza, kandydoza). Choroby zakaźne układu nerwowego – etiopatogeneza, epidemiologia oraz zwalczanie (choroba bornaska, wirusowe zapalenia mózgu i rdzenia - WEE, EEE, VEE, WNF, JBE, SLE, MVE, FSME), wścieklizna, choroba Aujeszkyego, botulizm, zakażenie EHV-1). Choroby zakaźne przenoszone przez stawonogi - etiopatogeneza, epidemiologia oraz zwalczanie (afrykański pomór koni, gorączka zachodniego Nilu, borelioza, erlichioza, pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej, gorączka Q). Profilaktyka chorób zakaźnych koni (profilaktyka nieswoista w stadninach, immunomodulatory, rodzaje szczepionek, programy szczepień).,ĆWICZENIA AUDYTORYJNE:ĆWICZENIA:Diagnostyka, profilaktyka i terapia chorób źrebiąt (enzootyczna bronchopneumonia, rodokokoza, aktynobacyloza, kulawka późna, salmoneloza, streptokokoza, kolibakterioza, pneumokokoza, pyobacilloza, choroba Tyzzera, zakażenie Cl. perfringens A, B, C, zakażenia rota-, corona-, adenowirusowe). Choroby powodujące zaburzenia w rozrodzie (wirusowe ronienie klaczy [EHV -1 i 4], otręt [EHV- 3] wirusowe zapalenie tętnic, zakaźne zapalenie macicy, leptospiroza, salmonelozowe ronienie klaczy, niespecyficzne ronienia na tle Streptococcus, Actinobacillus, Pseudomonas aeruginosa, E. coli). Różnicowanie chorób zakaźnych układu oddechowego (wirusowe zapalenie jamy nosowej i płuc koni [EHV–4], influenza koni, choroby grypopodobne [PI–3, rhino-, reo-, picorna-, adeno-, EHV–2], gruźlica). Tężec, zołzy, sarkoidy - rozpoznawanie, leczenie, profilaktyka. Niedokrwistość zakaźna koni - rozpoznawanie i zwalczanie. Immunoprofilaktyka swoista chorób koni. Nosacizna i meloidoza - rozpoznawanie i zwalczanie.,ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:ĆWICZENIA:Diagnostyka, profilaktyka i terapia chorób źrebiąt (enzootyczna bronchopneumonia, rodokokoza, aktynobacyloza, kulawka późna, salmoneloza, streptokokoza, kolibakterioza, pneumokokoza, pyobacilloza, choroba Tyzzera, zakażenie Cl. perfringens A, B, C, zakażenia rota-, corona-, adenowirusowe). Choroby powodujące zaburzenia w rozrodzie (wirusowe ronienie klaczy [EHV -1 i 4], otręt [EHV- 3] wirusowe zapalenie tętnic, zakaźne zapalenie macicy, leptospiroza, salmonelozowe ronienie klaczy, niespecyficzne ronienia na tle Streptococcus, Actinobacillus, Pseudomonas aeruginosa, E. coli). Różnicowanie chorób zakaźnych układu oddechowego (wirusowe zapalenie jamy nosowej i płuc koni [EHV–4], influenza koni, choroby grypopodobne [PI–3, rhino-, reo-, picorna-, adeno-, EHV–2], gruźlica). Tężec, zołzy, sarkoidy - rozpoznawanie, leczenie, profilaktyka. Niedokrwistość zakaźna koni - rozpoznawanie i zwalczanie. Immunoprofilaktyka swoista chorób koni. Nosacizna i meloidoza - rozpoznawanie i zwalczanie.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest nabycie przez studenta teoretycznej wiedzy w zakresie przyczyn i mechanizmów powstawania i rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych koni oraz praktycznych umiejętności dotyczących rozpoznawania, różnicowania, leczenia, zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych koni.
Literatura podstawowa1) Dietz O., Huskamp B, Praktyka kliniczna: Konie., Galaktyka, 2008 2) Gliński Zdzisław, Kostro Krzysztof , Choroby zakaźne zwierząt z elementami epidemiologii i zoonoz, PWRiL, 2011 3) Pavord T., Pavord M., Choroby koni. Weterynaria praktyczna, Akademia Jeździecka, 2013 4) Sellon D. C ,. Long M. T, Equine infectious diseases, Saunders, 2000 5) Mair T. (ed.), Infectious Diseases of the Horse, Publisher: EVJ Ltd, 2009 6) Sameeh M.A., Sellon D.C., Long M., Equine Infectious Diseases, Saunders Elsevier, 2007
Literatura uzupełniająca1) Sikora J., wyd. SI-MA, Choroby układu oddechowego koni, 2009r., tom 2) Knottenbelt D.C., Pascoe R.R.W., wyd. Wolfe Publ., Color atlas of diseases and disorders of the horse, 1994r., tom 3) Kita J., Oyrzanowska J., Dziąba K., wyd. PWN, Metody zwalczania chorób zaraźliwych zwierząt gospodarskich. Ćwiczenia z epizootiologii., 1987r., tom
UwagiĆwiczenia laboratoryjne i terenowe są realizowane w małych grupach.