Choroby zakaźne psów i kotów

Infectious diseases of dogs and cats

2025L

Kod przedmiotu04SJO-CHZPK
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceMikrobiologia, Immunologia, Epidemiologia weterynaryjna
Wymagania wstępneZnajomość podstaw diagnostyki klinicznej i laboratoryjnej
Opis ćwiczeńNosówka, aspergiloza, zakaźne zapalenie tchawicy i oskrzeli, zakażenia wywołane przez Bordetella bronchiseptica. Zakażenia koronawirusowe, rotawirusowe, parwowirusowe i herpeswirusowe, kolibakterioza, salmoneloza, kampylobakterioza, zakażenia wywołane przez bakterie z rodzaju Helicobacter. Botulizm, choroba Aujeszkyego, wścieklizna, tężec, kryptokokoza, gąbczasta encefalopatia kotów. Choroba z Lyme, zakażenia riketsjowe, babeszjoza, hemobartoneloza. Choroba parwowirusowa kotówZakaźne zapalenie jamy nosowej i tchawicy kotów, gruźlica, bartoneloza. Zakażenia kaliciwirusowe (FCV), koronawirusowe zapalenie jelit, zakaźne zapalenie otrzewnej kotów (FIP), kampylobakterioza, zakażenia wywołane Clostridium perfringens, chlamydioza, bartoneloza, zakażenia mykoplazmowe i ureaplazmowe. Białaczka kotów, zespół nabytego niedoboru immunologicznego kotów (FAIDS), borelioza, erlichioza. Programy szczepień, odczyny poszczepienne.
Opis wykładówOgólnoustrojowe choroby bakteryjne psów i kotów - jersinioza, leptospiroza, gruźlica, zakażenia wywołane prątkami atypowymi. Tularemia, bruceloza, choroby psów i kotów wywołane przez riketsje i anaplazmy, gorączka Q. Grzybice ogólnoustrojowe (dermatofytozy i grzybice narządowe (Microsporum, Malassezia, Trichophyton, Pityrosporum i Cryptococcus). Zakażenia Bordetella bronchiseptica. Wielonarządowe choroby wirusowe psów i kotów; zakaźne zapalenie wątroby, grypa, ospa kotów. Diagnostyka laboratoryjna chorób zakaźnych psów i kotów (badania bakteriologiczne kału i innych tkanek, badania histopatologiczne, metody immunologiczne, próby biologiczne, łańcuchowa reakcja polimerazy, metody serologiczne). Problemy w chemioterapii stosowanej w leczeniu zakażeń bakteryjnych skóry i mięśni szkieletowych, przewodu pokarmowego, dróg oddechowych, układu moczowego oraz zakażeń beztlenowcowych. Profilaktyka chorób zakaźnych psów i kotów. Podstawowe zasady bioasekuracji i dezynfekcji stosowane w gabinecie weterynaryjnym. Rodzaje szczepionek i ich dobór.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest nabycie przez studenta teoretycznej wiedzy w zakresie przyczyn i mechanizmów powstawania i rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych psów i kotów oraz praktycznych umiejętności dotyczących rozpoznawania, różnicowania, leczenia, zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych psów i kotów.
Literatura podstawowa1) Greene C.E, Choroby zakaźne psów i kotów., Galaktyka, 2010 2) WD Gram, RJ Milner, R Lobett., Choroby przewlekłe psów I kotów, Galaktyka, 2019 3) Frymus T., Wirusowe, bakteryjne, grzybicze i prionowe choroby kotów, Fundament, 2020
Literatura uzupełniająca1) Frymus T., wyd. SI-MA WLW, Choroby zakaźne psów, 1999r., tom 2) Frymus T., wyd. SI-MA WLW, Choroby zakaźne kotów, 2000r., tom 3) Gliński Z., Kostro K. , wyd. PWRiL, Choroby zakaźne psów i kotów, 2005r., tom
UwagiĆwiczenia praktyczne i laboratoryjne w małych grupach