Chirurgia zwierząt gospodarskich

Surgery of farm animals

2024Z

Kod przedmiotu04SJO-CZG
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceanatomia, anatomia topograficzna, patofizjologia, farmakologia, chirurgia ogólna i anastezjologia
Wymagania wstępneumiejetność poskramiania zwierzat gospodarskich, znajomość mechanizmów działania leków stosowanych do znieczulania zwierząt gospodarskich i ich dawek, wykonywanie injekcji, znajomośc leków anstyseptycznych
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształceniacelem kształcenia jest zapoznanie studenta z technikami chirurgicznego leczenia zwierząt gospodarskich oraz przygotowanie do wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy klinicznej
Literatura podstawowa1) Dirksen G, Gründer H, Ster M , 1) ) Dirksen G, Gründer H, Ster M , "Choroby wewnętrzne i chirurgia bydła." , t. 1, wyd. Galaktyka, Łódź, 2009r., s. 1-200 2) Weaver D, St Jean G, Steiner A,, Bovine surgery and lameness, t. 1, wyd. Blackwell Publishing Ltd, Oxford, 2005r.,, s. 1-200 3) Szeligowski E, Żakiewicz M, Kłos Z, Janicki M, Sterna J , "Chirurgia weterynaryjna Kulczyckiego, t. 1, wyd. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne,Warszawa, 1997r, s. 1-200 4) Maggs DJ, Miller PE, Ofri R, "Okulistyka weterynaryjna Slattera.", t. 1, wyd. Urban&Partner,, 2009r, s. 1-200 5) Muir WW, Hubbell JAE, Bednarski RM, Skarga RT, Anestezjologia weterynaryjna", t. 1, wyd. Elsevier Urban&Partner, Wrocław, , 2008r., , s. 1-200 , t. 1, wyd. Galaktyka, Łódź,, 2009, s. 1-200 2) Weaver D, St Jean G, Steiner A, Bovine surgery and lameness, t. 1, Blackwell Publishing Ltd, Oxford, 2005, s. 1-200 3) Szeligowski E, Żakiewicz M, Kłos Z, Janicki M, Sterna J, Chirurgia weterynaryjna Kulczyckiego, t. 1, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne,Warszawa, , 1997, s. 1-400 4) Maggs DJ, Miller PE, Ofri R,, Okulistyka weterynaryjna Slattera, t. 1, Urban&Partner, 2009, s. 1-250
Literatura uzupełniająca
Uwagi