Diagnostyka obrazowa

Diagnostic imaging

2024L

Kod przedmiotu04SJO-DIAGOB
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceanatomia, anatomia topograficzna, patofizjologia, farmakologia, chirurgia ogólna i anestezjologia
Wymagania wstępneznajomość anatomii i anatomii topograficznej, znajomość fizjologii i patofizjologii poszczególnych układów organizmu, znajomość farmakokinetyki i farmakodynamiki substancji stosowanych w diagnostyce obrazowej
Opis ćwiczeń
Opis wykładówrzedstawienie w formie audytoryjnej podstaw diagnostyki obrazowania. Obejmuje radiologię, ultrasonografie, scyntygrafię, endoskopię (w tym laparoskopię i artroskopię). Wykłady dwugodzinne przez 9 tygodni. Teoretycznie przygotowują studenta do wykonywania zdjęć rentgenowskich, badan ultrasonograficznych oraz endoskopowych. Przedstawienie także metod obrazowania, które mają mniejszy zakres zastosowania w diagnostyce weterynaryjnej. ,ĆWICZENIA:Praktyczne nauczenie studenta wykonywania zdjęć rentgenowskich, zapoznanie ze sprzętem rentgenowskim, doskonalenie stawiania diagnozy na podstawie zdjęć. pokazanie w jaki sposób metody obrazowania służą jako badanie dodatkowe przy stawianiu różnych diagnoz chorobowych. Przeprowadzanie badan dodatkowych na zwierzętach i ocena tych badań.
Cel kształcenia zapoznanie z zasadami diagnostyki obrazowej
Literatura podstawowa1) Empel W., "Radiodiagnostyka Weterynaryjna.", t. 1, wyd. PWRiL, 1998, s. Calośc 2) Coulson A., Lewis N., , "Atlas interpretacji obrazów radiograficznych anatomii psa i kota.", t. 1, wyd. Galaktyka , , 2005r., s. Całość 3) Nicpoń J., Kubiak K., "Badanie endoskopowe psów i kotów.",, t. 1, wyd. AR Wrocław. ,, 2000r. , s. 1-350 4) Thrall D.E , "Diagnostyka radiologiczna w weterynarii" , t. 1, Edra Urban & Partner , 2010, s. całość 5) Kealy J.K, Graham J.P., McAllister H, "Diagnostyka radiologiczna i ultrasonograficzna psów i kotów", t. 1, Urban& Partner , 2013, s. całość
Literatura uzupełniająca1) Waibl H, Mayrhofer E, Matis U, Brunnberg L, Kostlin R, "Atlas anatomii radiograficznej psa" , t. 1, Galaktyka, 2012, s. całość 2) Waibl H, Mayrhofer E, Matis U, Brunnberg L, Kostlin R, "Atlas anatomii radiograficznej kota", t. 1, Galaktyka, 2016, s. całość 3) Schild H, "Zrozumieć rezonans magnetyczny" , t. 1, Schering , 1994, s. całość
Uwagi