Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna I

Clinical and laboratory diagnostics I

2023Z

Kod przedmiotu04SJO-DKLI
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceanatomia zwierząt, anatomia topograficzna, fizjopatologia
Wymagania wstępneznajomość anatomii i fizjopatologii
Opis ćwiczeń
Opis wykładówWprowadzenie do diagnostyki klinicznej i laboratoryjnej: Metody i sposoby badania klinicznego, badanie podmiotowe i przedmiotowe: fizykalne i dodatkowe. Wywiad, opis, stan obecny część ogólna, zasady badania ciepłoty wewnętrznej, tętna, oddechów, węzłów chłonnych i błon śluzowych Diagnostyka kliniczna chorób skóry, chorób układu oddechowego, chorób układu krążenia i chorób układu pokarmowego.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:ĆWICZENIA:Wprowadzenie do tematyki ćwiczeń: obchodzenie się ze zwierzętami, metody i sposoby badania klinicznego. Plan jednostki chorobowej. Objawy. Wywiad. Opis zwierzęcia. Stan obecny - część ogólna: budowa, stan odżywienia i utrzymania, typ konstytucjonalny, zachowanie się zwierzęcia, ciepłota wewnętrzna ciała, gorączka, tętno, oddechy, błony śluzowe, węzły chłonne, oko. Powłoka skórna: badanie kliniczne, włosy i wytwory rogowe naskórka, badanie skóry właściwej, badania dodatkowe w diagnostyce dermatologicznej - zeskrobiny, badanie włosa. Układ oddechowy: wydychane powietrze, wypływ z nosa, zatoki, worki powietrzne, krtań, tchawica, kaszel, badanie klatki piersiowej przez oglądanie, omacywanie, opukiwanie (topograficzne, diagnostyczne)i osłuchiwanie(odgłosy opukowe, stłumienie horyzontalne, szmery oddechowe), nakłucia do jamy opłucnowej. Układ krążenia: badanie serca przez oglądanie omacywanie opukiwanie osłuchiwanie, EKG. ,ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:ĆWICZENIA:Wprowadzenie do tematyki ćwiczeń: obchodzenie się ze zwierzętami, metody i sposoby badania klinicznego. Plan jednostki chorobowej. Objawy. Wywiad. Opis zwierzęcia. Stan obecny - część ogólna: budowa, stan odżywienia i utrzymania, typ konstytucjonalny, zachowanie się zwierzęcia, ciepłota wewnętrzna ciała, gorączka, tętno, oddechy, błony śluzowe, węzły chłonne, oko. Powłoka skórna: badanie kliniczne, włosy i wytwory rogowe naskórka, badanie skóry właściwej, badania dodatkowe w diagnostyce dermatologicznej - zeskrobiny, badanie włosa. Układ oddechowy: wydychane powietrze, wypływ z nosa, zatoki, worki powietrzne, krtań, tchawica, kaszel, badanie klatki piersiowej przez oglądanie, omacywanie, opukiwanie (topograficzne, diagnostyczne)i osłuchiwanie(odgłosy opukowe, stłumienie horyzontalne, szmery oddechowe), nakłucia do jamy opłucnowej. Układ krążenia: badanie serca przez oglądanie omacywanie opukiwanie osłuchiwanie, EKG.
Cel kształceniaZapoznanie ze sposobami i metodami badań diagnostycznych poszczególnych układów. Ćwiczenia kształtują umiejętność praktycznego badania klinicznego i badań dodatkowych w tym laboratoryjnych oraz interpretacji wyników.
Literatura podstawowa1) Z. Markiewicz, Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych z diagnostyki chorób wewnętrznych, Wyd. ART, 1989 2) F. Nagórski, W. Stankiewicz, Diagnostyka kliniczna chorób wewnętrznych zwierząt użytkowych, PWN, 1968 3) J.Marek. J. Mocsy, Diagnostyka kliniczna chorób zwierząt domowych, PWRol. i L., 1958 4) J. Mocsy, Weterynaryjna diagnostyka kliniczna, PWRo. i L., 1971 5) W. Rosenberger, Badanie kliniczne bydła, PWRol. i L., 1974 6) J.Nicpoń, Badania kliniczne i laboratoryjne w diagnostyce chorób zwierząt, Wyd. UP Wrocław, 2010
Literatura uzupełniająca1) Susan M. Taylor, wyd. Elsevier Urban & Partner Wrocław, Zabiegi diagnostyczne i lecznicze u psów i kotów, 2011r., tom 2) Lorenz M.D., Neer T.M., Demars P.L., wyd. Galaktyka, Od objawu do rozpoznania , postępowanie diagnostyczne u małych zwierząt, 2010r., tom
Uwagizajęcia praktyczne i laboratoryjne w małych grupach