Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna II

Clinical and laboratory diagnostics II

2023L

Kod przedmiotu04SJO-DKLII
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceanatomia zwierząt, anatomia topograficzna, fizjopatologia
Wymagania wstępneznajomość anatomii i fizjopatologii
Opis ćwiczeńBadanie układu pokarmowego: powłoki brzuszne, narządy jamy brzusznej (oglądanie, omacywanie, opukiwanie, osłuchiwanie), sondowanie żołądka i żwacza, badanie przez prostnicę, nakłucia do jamy otrzewnowej, pobieranie i badanie płynu otrzewnowego. Płynna treść żwacza: badanie właściwości fizycznych, chemicznych, żywotności i liczby wymoczków. Badanie układu nerwowego i ruchu. Zachowanie się zwierzęcia, czaszka i kręgosłup, czucie powierzchowne i głębokie, czynności ruchowe, narządy zmysłów, nakłucia podpotyliczne i lędźwiowe. Badanie układu moczowego: oglądanie, omacywanie, cewnikowanie pęcherza moczowego. Badanie laboratoryjne moczu: badanie cech fizycznych, chemicznych i osadu. Badanie morfologiczne krwi obwodowej. Ćwiczenia laboratoryjne: organizacja laboratorium, pobieranie, przechowywanie, transport materiału biologicznego. Profile zdrowotne zwierząt gospodarskich i towarzyszących.
Opis wykładówWprowadzenie do diagnostyki klinicznej i laboratoryjnej. Badanie stanu obecnego. Diagnostyka kliniczna chorób układu pokarmowego, nerwowego i chorób układu moczowego. Uzyskiwanie i przygotowanie materiału biologicznego do badań laboratoryjnych. Przechowywanie i transport prób do badań laboratoryjnych. Organizacja laboratorium weterynaryjnego. Metody diagnostyczne stosowane w diagnostyce laboratoryjnej chorób wewnętrznych.
Cel kształceniaWykłady mają na celu zapoznanie studenta ze sposobami i metodami badań diagnostycznych poszczególnych układów. Ćwiczenia kształtują umiejętność praktycznego badania klinicznego i badań dodatkowych w tym laboratoryjnych oraz interpretacji wyników.
Literatura podstawowa1) Z. Markiewicz, Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych z diagnostyki chorób wewnętrznych, Wyd. ART, 1989 2) F. Nagórski, W. Stankiewicz, Diagnostyka kliniczna chorób wewnętrznych zwierząt użytkowych, wyd. PWN, 1968 3) J.Marek. J. Mocsy, Diagnostyka kliniczna chorób zwierząt domowych, PWRol. i L., 1958 4) J. Mocsy, Weterynaryjna diagnostyka kliniczna, PWRol. i L., 1971 5) W. Rosenberger, Badanie kliniczne bydła, PWRol. i L., 1974 6) J. Nicpoń (Red), Badania kliniczne i laboratoryjne w diagnostyce chorób zwierząt, Wyd. UP Wrocław, 2010 7) W. Baumgartner, Diagnostyka kliniczna zwierząt, Elsevier Urban & Partner Wrocław, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagizajęcia praktyczne i laboratoryjne w małych grupach