Etologia, dobrostan i ochrona zwierząt

Ethology, welfare and protection of animal

2022L

Kod przedmiotu04SJO-EDOZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceanatomia i fizjologia zwierząt, biochemia
Wymagania wstępneprzedmiot sekwencyjny - zaliczenie trzech pierwszych semestrów na kierunku medycyna weterynaryjna
Opis ćwiczeńnie dotyczy
Opis wykładówintegrują wiadomości z przedmiotów podstawowych, obejmujących niektóre działy i zagadnienia z etologii ogólnej, fizjologii zwierząt (głównie psychoneuroendokrynologii), patofizjologii, zoohigieny oraz prawa weterynaryjnego. Połączenie odpowiednich obszarów wiedzy z wymienionych dyscyplin zapewnia traktowanie tematu w sposób holistyczny, zgodnie ze współczesnymi poglądami na tę problematykę. Obejmuje ona zagadnienia z zakresu behawioru i jego patologii (na co współcześnie kładzie się duży nacisk), adaptacji, stresu oraz kształtowania przez człowieka właściwego środowiska hodowlanego, warunków transportu oraz uboju.
Cel kształceniaCelem nauczania przedmiotu jest przekazanie studentom pojęć ogólnych, związanych z etologią i dobrostanem zwierząt, a także nabycie przez studenta odpowiedniego zasobu wiedzy do oceny statusu egzystencji zwierząt zgodnie z etycznymi i zgodnymi z prawem kryteriami humanitarnego ich traktowania.
Literatura podstawowa1) T. Kaleta, Zachowanie się zwierząt., Wydawnictwo SGGW, 2007 2) Manning A., Dawkins M.S., An introduction to animal behaviour., Cambridge University Press, 2016 3) Fraser B.D.M., Ferguson A., Domestic animal behaviour and welfare., CABI, 2007 4) Ridley M., Animal behavior - an introduction to behavioral mechanisms, development, and ecology., Blackwell, 1995 5) Dugatkin L.A., Principles of animal behavior., W.W. Norton & Company, 2020
Literatura uzupełniająca1) Plomin R., wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Genetyka zachowania., 2001r., tom 2) Sadowski B., wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt., 2001r., tom 3) Górska T., wyd. Wydawnictwo Nukowe PWN, Warszawa, Mózg a zachowanie., 2000r., tom 4) Winokur A.F., wyd. PZWL, Warszawa, Biologiczne podstawy zaburzeń psychicznych., 1982r., tom 5) Longstaff A., wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Neurobiologia., 2006r., tom 6) Gołąb K., wyd. PZWL, Warszawa, Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego., 1996r., tom 7) Fraser D., wyd. Wiley & Sons, LTD Publication, West Sussex, UK, Understanding animal welfare., 2000r., tom 8) Nowicki B., Zwolińska-Bartczak I., wyd. PWRiL, Warszawa, Zachowanie się zwierząt gospodarskich., 1983r., tom
Uwagi