Ekonomia weterynaryjna

Veterinary economy

2023L

Kod przedmiotu04SJO-EKW
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającenie dotyczy
Wymagania wstępnenie dotyczy
Opis ćwiczeńnie dotyczy
Opis wykładówTreścią wykładów będą podstawowe zagadnienia z ekonomii. Omawiane będą różne podmioty gospodarcze, ich podział i charakterystyka. Studenci zostaną zaznajomieni z ekonomią gospodarowania środkami trwałymi oraz zasobami ludzkimi. Zostaną przybliżone zagadnienia związane z finansami, m.in. pojęcie kosztów własnych, badanie wyników finansowych, formy finansowania działalności zakładu leczniczego dla zwierząt (ZLZ) jako przedsiębiorstwa. Tematyka wykładów będzie obejmowała podstawowe zasady rachunkowości. W treści znajdą się także zagadnienia związane z zarządzaniem oraz inwestycjami.
Cel kształceniaPrzybliżenie studentom podstawowych pojęć z zakresu ekonomii oraz scharakteryzowanie różnorodnych form prowadzenia przedsiębiorstwa, jakim jest zakład leczniczy dla zwierząt.
Literatura podstawowa1) Adamska A., Ekonomia od A do Z: encyklopedia podręczna., Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2007 2) Alberciak P., Podstawy ekonomii., PWN, Warszawa, 2007 3) Belka M., Elementarne zagadnienia ekonomii., PWN, Warszawa, 2007 4) Czarny B., Podstawy ekonomii., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2011 5) Jarmołowicz W., Ekonomia: zagadnienia wybrane., Forum Naukowe, Poznań, 2010 6) Mierzwa D., Ekonomia: elementy teorii mikro- i makroekonomii., Wydawnictwo UP, Wrocław, 2008 7) Sokołowski J., Sosonowski M., Żabiński A., Ekomonia., Wydawnictwo UE, Wrocław, 2010 8) Malinowska T., Usługi weterynaryjne, działalność weterynaryjna i wykonywanie zawodu lekarza weterynarii jako działalność gospodarcza., t. 80(9), Życie Weterynaryjne, 2005, s. 542-546 9) Szymankiewicz M., Spółka partnerska lekarzy weterynarii. Część I. Zagadnienia prawno-handlowe. , t. 85(5), Życie Weterynaryjne, 2010, s. 399-404
Literatura uzupełniająca1) Mellor R.B., Przedsiębiorczość. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2011 2) Wrzosek S., Współczesne problemy analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Warszawa, 2008 3) Bałon K., Szymankiewicz M., Miejsce świadczenia usług weterynaryjnych a VAT., t. 79, Życie Weterynaryjne, 2004, s. 534-538 4) Lisowski A., Zarządzanie własnymi finansami. Część I. Rozważania ogólne., t. 82, Życie Weterynaryjne, 2007, s. 101-102 5) Lisowski A., Zarządzanie własnymi finansami. Część II. Sposoby pomnażania kapitału., t. 82, Życie Weterynaryjne, 2007, s. 171-175 6) Lisowski A., Zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług wydania produktów leczniczych weterynaryjnych w ramach świadczenia usług weterynaryjnych oraz w ramach dostawy towarów., t. 82, Życie Weterynaryjne, 2007, s. 728-730 7) Szymankiewicz M., Opodatkowanie urzędowych lekarzy weterynarii podatkiem dochodowym od osób fizycznych., t. 84, Życie Weterynaryjne, 2009, s. 705-710
Uwagi