Farmacja

Pharmacy

2023Z

Kod przedmiotu04SJO-FARM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceChemia i biochemia.
Wymagania wstępneDostateczny poziom wiedzy wyniesionej z przedmiotów wprowadzających.
Opis ćwiczeń
Opis wykładówprowadzenie (definicje, nomenklatura, rodzaje leków, farmakopea, etc.); drogi wprowadzania leku do organizmu; postacie leków - charakterystyka: proszki, czopki, pigułki, maści, kremy, mazidła, pasty, tabletki, kapsułki (włączając w tym doustne postacie o modyfikowanym uwalnianiu), granulaty, roztwory lecznicze, emulsje, zawiesiny, postacie pozajelitowe, postacie inhalacyjne, aerozole lecznicze, nalewki, wyciągi, napary, odwary i ziółka, postacie leków stosowanych do oka, transdermalne systemy terapeutyczne, postacie leku wyłącznie do użytku wyłącznie weterynaryjnego.,ĆWICZENIA:Wprowadzenie do receptury: zasady zapisywania leków na recepcie, układ recepty, miary, wagi, wykazy, skróty, wyrażenia łacińskie itd.; prawo farmaceutyczne; zapisywanie recept na leki występujące w poszczególnych postaciach: czopki, proszki, maści, pasty, mazidła, kremy, tabletki, iniekcje, roztwory, preparaty inhalacyjne, nalewki, wyciągi, napary, odwary i ziółka, etc.; sporządzanie wybranych postaci leku, tj. czopków, proszków dzielonych, maści, kropli ocznych, roztworów i nalewek.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest osiągnięcie przez studentów: (a) wiedzy i umiejętności w zakresie prawidłowego redagowania recepty lekarskiej na poszczególne postacie leku gotowego i recepturowego; (b) wiedzy w zakresie właściwości oraz produkcji/przygotowywania poszczególnych postaci leku gotowego i recepturowego; (c) wiedzy i umiejętności teoretycznych z zakresu przepisów prawno-administracyjnych dotyczących stosowania leków w weterynarii.
Literatura podstawowa1) K. Janicki, L. Krówczyński, Receptura dla lekarzy i studentów, Wydawnictwo lekarskie PZWL, 1999 2) L. Krówczyński, Receptura dla studentów farmacji, Wydawnictwo lekarskie PZWL, 1997 3) R. Jachowicz , Receptura apteczna , Wydawnictwo lekarskie , 2008
Literatura uzupełniająca1) R.H. Muller, G. Hildebrand, wyd. Wydawnictwo lekarskie PZWL , Technologia nowoczesnych postaci leków, 2003r., tom
Uwagi