Farmakologia weterynaryjna I

Veterinary pharmacology I

2023Z

Kod przedmiotu04SJO-FARWI
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceChemia, biochemia, fizjologia, histologia i mikrobiologia.
Wymagania wstępneDostateczny poziom wiedzy wyniesionej z przedmiotów wprowadzających.
Opis ćwiczeń
Opis wykładówarmakologia ogólna (definicje, nazewnictwo, mechanizmy działania leków, losy leków w organizmie itd.). Farmakologia układu autonomicznego (sympatykomimetyki i sympatykolityki; parasympatykomimetyki i parasympatykolityki) i somatycznego (leki wpływające na przekaźnictwo nerwowo-mięśniowe). Środki miejscowo znieczulające. Farmakologia ośrodkowego układu nerwowego (wziewne i iniekcyjne środki anestetyczne, opioidowe leki przeciwbólowe oraz antagoniści receptorów opioidowych, neuroleptyki, agoniści receptora α2-adrenergicznego, leki przeciwlękowe, leki nasenne, leki miorelaskujące, leki przeciwdrgawkowe, leki przeciwdepresyjne, leki cucące oraz środki do eutanazji).,ĆWICZENIA:Prawo Farmaceutyczne – ćwiczenia audytoryjne. Farmakokinetyka - ćwiczenia praktyczne z oprogramowaniem Biokinetica. Farmakologia układu autonomicznego: repetytorium - ćwiczenia audytoryjne. Leki moczopędne - ćwiczenia praktyczne z zastosowaniem tzw. puzzli. Farmakologia układu krążenia (leki stosowane w terapii niewydolności serca, leki przeciwarytmiczne, leki stosowane w terapii nadciśnienia, leki stosowane w chorobie niedokrwiennej serca) – ćwiczenia praktyczne z zastosowaniem tzw. puzzli. Leki wpływające na ośrodkowy układu nerwowy: leki stosowane w premedykacji; zastosowanie leków przeciwdepresyjnych w zaburzeniach behawioralnych zwierząt - ćwiczenia audytoryjne. Ocena wpływu kofeiny i teiny na koordynację wzrokowo-ruchową z zastosowaniem aparatu Piórkowskiego i aparatu krzyżowego - ćwiczenia praktyczne. Seminarium - wybrane zagadnienia z zakresu farmakologii.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu farmakologii i farmakoterapii, w stopniu warunkującym właściwie przygotowanie do wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Papich M.G., wyd. Elsevier Urban & Partner, Leki w weterynarii. Małe i duże zwierzęta, 2013r., tom 2) Katzung B.G., Masters S.B, wyd. McGraw-Hill, Basic and clinical pharmacology, 2009r., tom 3) Maślanka T. , wyd. Wydawnictwo Druk-24h.com.pl, Farmakologia kliniczna małych zwierząt – wybrane zagadnienia, 2014r., tom 4) Kostowski W., Hermann Z.S. , wyd. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Farmakologia, Podstawy farmakoterapii, 2008r., tom 5) Maddison J.E., Page S.W., Church D.B. , wyd. Elsevier Saunders, Small Animal Clinical Pharmacology, 2008r., tom
Uwagi