Farmakologia weterynaryjna II

Veterinary pharmacology II

2023L

Kod przedmiotu04SJO-FARWII
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceChemia, biochemia, fizjologia, histologia i mikrobiologia.
Wymagania wstępneDostateczny poziom wiedzy wyniesionej z przedmiotów wprowadzających.
Opis ćwiczeń
Opis wykładówiesteroidowe i steroidowe przeciwzapalne. Leki przeciwhistaminowe. Farmakologia układu oddechowego. Farmakologia układu pokarmowego. Farmakologia układu rozrodczego. Płynoterapia. Chemioterapia zakażeń bakteryjnych (antybiotyki β-lakatamowe, aminoglikozydy, makrolidy, pleuromutuliny, tetracykliny, linkozamidy, fenikole, antybiotyki polipeptydowe, antybiotyki glikopeptydowe, inne antybiotyki, sulfonamidy, trimetoprim, fluorochinolony, nitroimidazole i nitrofurany). Leki przeciwgrzybicze. Leki przeciwwirusowe. Leki stosowane w terapii inwazji pasożytniczych (leki nicieniobójcze, leki przywrobójcze, leki tasiemczobójcze, leki przeciwpierwotniacze oraz środki do zwalczania ektopasożytów).,ĆWICZENIA:C Farmakologia krwi (preparaty krwi, leki krwiozastępcze, leki przeciwkrwotoczne i przeciwzakrzepowe) - ćwiczenia audytoryjne. Farmakologia układu pokarmowego: zagadnienia praktyczne - ćwiczenia audytoryjne / demonstracja wpływu wybranych leków i substancji biologicznie czynnych na aktywność skurczową jelit - ćwiczenia praktyczne. Farmakologia układu rozrodczego: zagadnienia praktyczne - ćwiczenia audytoryjne / demonstracja wpływu wybranych leków i substancji biologicznie czynnych na aktywność skurczową macicy - ćwiczenia praktyczne. Środki odkażające i antyseptyczne - ćwiczenia audytoryjne. Antybiotykoterapia praktyczna (bieżące zalecenia w zakresie doboru leków do terapii wybranych zakażeń bakteryjnych u psów, kotów, bydła i trzody chlewnej) – ćwiczenia audytoryjne oraz ćwiczenia praktyczne polegające na doborze właściwego antybiotyku w oparciu o wyniki antybiogramu i charakterystyki pacjenta. Chemioterapia chorób nowotworowych i immunofarmakologia - ćwiczenia audytoryjne oraz ćwiczenia praktyczne z zastosowaniem tzw. puzzli. Farmakologia okulistyczna - ćwiczenia audytoryjne. Seminarium – wybrane zagadnienia z zakresu farmakologii.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu farmakologii i farmakoterapii w stopniu warunkującym właściwie przygotowanie do wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Elsevier Urban & Partner, wyd. Papich M.G., Leki w weterynarii. Małe i duże zwierzęta, 2013r., tom 2) Katzung B.G., Masters S.B, Trevor A.J. , wyd. McGraw-Hill, Basic and clinical pharmacology, 2009r., tom 3) Kostowski W., Hermann Z.S. , wyd. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Farmakologia, Podstawy farmakoterapii, 2008r., tom 4) Maślanka T. , wyd. Wydawnictwo Druk-24h.com.pl, Farmakologia kliniczna małych zwierząt – wybrane zagadnienia, 2014r., tom 5) Maddison J.E., Page S.W., Church D.B. , wyd. Elsevier Saunders, Small Animal Clinical Pharmacology, 2008r., tom
Uwagi