Fizjologia zwierząt I

Animal physiology I

2022Z

Kod przedmiotu04SJO-FIZI
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceanatomia zwierząt, histologia
Wymagania wstępne Znajomość treści nauczanych podczas kursu anatomii, histologii w zakresie obowiązującym w ramach polskiego programu nauczania.
Opis ćwiczeńpodczas ćwiczeń z fizjologii zwierząt studenci samodzielnie, pod opieką nauczycieli, wykonują doświadczenia i testy laboratoryjne pogłębiając wiedzę teoretyczną zdobytą na wykładach. Ponadto, pogłębiają i poszerzają wiedzę przedmiotową uczestnicząc w seminariach i wprowadzeniach do ćwiczeń.
Opis wykładóww pierwszym semestrze wykłady zapoznają studentów z zasadami funkcjonowania układu nerwowego, mięśniowego, krążenia, oddechowego. Obejmują one także informacje z zakresu wzajemnych relacji i zależności czynnościowych pomiędzy poszczególnymi układami, budując obraz organizmu przedstawiany jako zbiór wzajemnie powiązanych układów zintegrowanych czynnościowo z układem nerwowym i hormonalnym.
Cel kształceniazapoznanie z mechanizmami i procesami fizjologicznymi leżącymi u podstaw funkcjonowania organizmu zwierzęcego. Stworzenie w świadomości studentów spójnego obrazu wzajemnie powiązanych procesów życiowych i mechanizmów regulacyjnych zachodzących w żywym organizmie, stanowiącego podstawę dalszego przyswajania wiadomości z zakresu fizjopatologii oraz innych dyscyplin medycznych.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Traczyk WZ, Trzebski A, wyd. PZWL, Fizjologia z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej, 2007r., tom -, -s. 2) Ganong WF, wyd. PZWL, Fizjologia, 2007r., tom -, -s. 3) Konturek SJ, wyd. Elsevier Urban & Partner, Fizjologia człowieka, 2007r., tom -, -s.
Uwagi