Immunologia

Immunology

2022L

Kod przedmiotu04SJO-IMM
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebiologia, mikrobiologia
Wymagania wstępnewymagana znajomość podstawowych pojęć i zagadnień z biologii i mikrobiologii
Opis ćwiczeń
Opis wykładówdporność naturalna i wrodzona, nieswoiste mechanizmy obronne oraz swoista odpowiedz immunologiczna, rola głównego układu zgodności tkankowej (MHC) w odpowiedzi immunologicznej. NETosis, jako pozakomórkowy mechanizm niszczenia drobnoustrojów. Cytokiny oraz immunologia zapaleń. Odporność przeciwzakaźna. Rola receptorów TLR w mechanizmach obronnych i odporności przeciwzakaźnej. Immunologia szczepień ochronnych. Choroby o podłożu immunologicznym: pierwotne i wtórne niedobory immunologiczne. Nadczynność układu immunologicznego: choroby alergiczne, alergia na leki. Choroby autoimmunologiczne. Immunopatologia chorób układu pokarmowego, nerek, płuc, naczyń i serca. Cytopatie autoimmunologiczne oraz choroby neurologiczne o podłożu immunologicznym. Immunologia nowotworów i przeszczepów. Immunologiczne zaburzenia rozrodu. Immunomodulacja oraz zastosowanie cytokin w terapii ukierunkowanej.,ĆWICZENIA:Metody oceny komórkowych mechanizmów odpowiedzi immunologicznej: izolacja komórek immunokompetentnych, ocena funkcji fagocytów (m.in.: fagocytoza, NETosis itp.) i limfocytów, ocena markerów powierzchniowych komórek. Metody oceny humoralnych składników odpowiedzi immunologicznej: oznaczanie stężeń immunoglobulin, ocena dopełniacza, oznaczanie kompleksów immunologicznych. Badania immunomorfologiczne w diagnostyce chorób o podłożu immunologicznym, diagnostyka alergii atopowych in vitro. Cytometria przepływowa w badaniach diagnostycznych układu odpornościowego. Techniki biologii molekularnej stosowane w immunologii klinicznej.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Techniki pobierania krwi do badań immunologicznych od różnych gatunków zwierząt. Metody izolacji komórek immunokompetentnych i surowicy krwi obwodowej.
Cel kształceniaPozyskanie podstawowej wiedzy z zakresu nieswoistych i swoistych komórkowych i humoralnych mechanizmów obronnych zwierząt. Poznanie mechanizmów odpowiedzi immunologicznej, patologii układu immunologicznego oraz metod immunoprofilaktyki. Poznanie etapów toku postępowania rozpoznawczego w immunologii i analiza wyników.
Literatura podstawowa1) Abbas A.K., Lichtman A.H., Pillai S., Immunologia. Funkcje i zaburzenia układu immunologicznego, t. 1, Edra Urban and Partner, 2015, s. 340 2) Vollmar A., Zundorf I., Dingermann T., Immunologia i immunoterapia, t. 1, MedPharm Polska, 2015, s. 451 3) Gołąb J., Jakóbisiak M., Lasek W., Stokłosa T., Immunologia, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020, s. 498
Literatura uzupełniająca1) Delves P.J., Martin S.J., Burton D.R., Roitt I.M., wyd. Wiley-Blackwell, Roitt's Essential Immunology, 2011r., tom 1 2) D. Male, D.B. Roth, I. Roitt, J. Brostoff, wyd. Edra Urban & Partner, Immunologia, 2008r., tom 1, 552s.
Uwagi