Język łaciński

Latin language

2021Z

Kod przedmiotu04SJO-JEZLACIN
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeńNauka czytania. Podstawowe wiadomości z gramatyki opisowej (fonetyka, fleksja, składnia). Słownictwo ogólne, recepturalne i medyczne. Teksty ogólne i medyczne. Recepta
Opis wykładówIA:Nauka czytania. Podstawowe wiadomości z gramatyki opisowej (fonetyka, fleksja, składnia). Słownictwo ogólne, recepturalne i medyczne. Teksty ogólne i medyczne. Recepta.
Cel kształceniaPoznanie podstawowego słownictwa ogólnego, słownictwa związanego z pisaniem recept oraz słownictwa medycznego wspomagającego naukę anatomii, histologii i innych przedmiotów kierunkowych oraz terminologii medycznej języków nowożytnych. Opanowanie podstaw gramatyki języka łacińskiego pozwalające na samodzielne tłumaczenie prostych tekstów.
Literatura podstawowa1) Krystyna Kreyser, Discipulus Veterinarius + materials from teacher's original curriculum, Wydawnictwo SGGW, 1994
Literatura uzupełniająca1) Krystyna Karwowska, Podręczny słownik lekarski łacińsko-polski i polsko-łaciński, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1991 2) Jan Landesberg, Język łacinski dla studentów weterynarii, PWN, 1975 3) Anna Kołodziej, Stanisław Kołodziej, Lingua Latina medicinalis, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2006 4) Zbigniew Milart, Anatomiczne mianownictwo weterynaryjne łacińskie, polskie, angielskie, PWRiL, 2002
Uwagi