Mikrobiologia II

Microbiology II

2022L

Kod przedmiotu04SJO-MIKII
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceMikrobiologia I
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z zakresu mikrobiologii ogólnej.
Opis ćwiczeń
Opis wykładówProfilaktyka i chemioterapia zakażeń wirusowych. Charakterystyka wirusów patogennych dla człowieka i zwierząt. Mechanizmy onkogennego działania wirusów. Wirusologia kliniczna: systematyka wirusów. Patogenne wirusy DNA i RNA. Bakteriologia kliniczna: systematyka bakterii oraz podstawowe rodzaje i gatunki bakterii patogennych dla zwierząt i człowieka. Mykologia kliniczna: podział i patogenność wybranych rodzajów i gatunków grzybów.,ĆWICZENIA:Identyfikacja wirusów i bakterii metodami serologicznymi (odczyny: HA i HI, SN, ELISA), odczyny serologiczne do wykrywania zakażeń wirusowych, bakteryjnych i grzybiczych. Metody oczyszczania i zagęszczania preparatów wirusowych. Badanie ilościowe wirusów. Badanie wrażliwości wirusów, bakterii i grzybów na działanie czynników fizycznych, chemicznych a także leków przeciwwirusowych, przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybiczych.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Zakażanie zarodków kurzych wirusem, obserwacja zmian i zbiór wirusa do dalszych badań. Zakładanie pierwotnych hodowli komórkowych i pasaże ciągłych linii komórkowych. Obserwacja wirusowego CPE.
Cel kształceniaUzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu morfologii i fizjologii bakterii, wirusów, grzybów, prionów. Poznanie mechanizmów chorobotwórczego działania tych mikroorganizmów.
Literatura podstawowa1) Konrad Malicki, Marian Binek, Zarys klinicznej bakteriologii weterynaryjnej, t. 2, Wydawnictwo SGGW, 2004 2) Bryan Markey, Finola Leonard, Marie Archambault, Ann Cullinane, Dores Maguire, Clinical Veterinary Microbiology, Mosby Ltd., 2013 3) Zdzisław Larski, Marian truszczyński, Zarys mikrobiologii weterynaryjnej, Wydawnictwo ART, 1992
Literatura uzupełniająca
Uwagi