Mikrobiologia I

Microbiology I

2022Z

Kod przedmiotu04SJO-MIKR
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebiologia
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z zakresu biologii.
Opis ćwiczeń
Opis wykładówCharakterystyka wirusów, bakterii, grzybów i prionów. Morfologia bakterii i grzybów. Zmienność i chorobotwórczość bakterii i grzybów. Etapy wirusowego zakażenia komórki i organizmu. Mechanizmy chorobotwórczego działania bakterii, wirusów, grzybów i prionów. Nieswoiste i swoiste mechanizmy odporności przeciwzakaźnej. Następstwa przebycia zakażeń wirusowych - zjawisko latencji.,ĆWICZENIA:Wyposażenie i zasady pracy w laboratorium wirusologicznym, bakteriologicznym i mykologicznym. Zasady pobierania, przesyłania i przechowywania materiałów do badań. Etapy toku postępowania rozpoznawczego. Przygotowanie prób do bezpośredniego wykrywania bakterii, wirusów - metody izolacji na podłożach biologicznych. Uzyskiwanie pierwotnej hodowli komórkowej z zarodków kurzych, zakażenie, obserwacja zmian po zakażeniu wirusami. Podstawowe metody barwienia preparatów mikrobiologicznych - metoda Loefflera, Grama, Burri-Ginsa i Ziehl-Neelsena. Metody posiewu i izolacji drobnoustrojów. Identyfikacja biochemiczna drobnoustrojów - rząd biochemiczny i testy API. Identyfikacja serologiczna drobnoustrojów - odczyny aglutynacji i aglutynacji lateksowej. Wykonanie i odczyt antybiogramu. Badania ilościowe w bakteriologii. Ocena zdolności bakterii do tworzenia biofilmu metodą płytkową.
Cel kształceniaUzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu morfologii i fizjologii bakterii, wirusów, grzybów, prionów. Poznanie mechanizmów chorobotwórczego działania tych mikroorganizmów.
Literatura podstawowa1) Michael T. Madigan, Kelly S. Bender, Daniel H. Buckley, W Matthew Sattley, David A. Stahl, Brock Biology of Microorganisms, Pearsons, 2017 2) Konrad Malicki, Marian Binek, Zarys klinicznej bakteriologii weterynaryjnej, t. 1, Wydawnictwo SGGW, 2004 3) Zdzisław Larski, Marian truszczyński, Zarys mikrobiologii weterynaryjnej, Wydawnictwo ART, 1992
Literatura uzupełniająca
Uwagi