Patomorfologia II

Pathomorphology II

2024Z

Kod przedmiotu04SJO-PATII
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceanatomia, anatomia topograficzna, fizjologia
Wymagania wstępnezaliczenie przedmiotów anatomia, anatomia topograficzna, fizjologia
Opis ćwiczeń
Opis wykładówTreści wykładów z patomorfologii II obejmują zmiany morfologiczne stwierdzane badaniem sekcyjnym, powstające u zwierząt (gospodarskich i towarzyszących) w narządach i tkankach w przebiegu chorób niezakaźnych, będących wynikiem zaburzeń genetycznych, immunologicznych, metabolicznych, krążenia oraz przebiegu chorób nowotworowych. Uwzględniają etiopatogenezę zaburzeń morfologicznych oraz możliwości wykorzystania badań histopatologicznych i sekcyjnych do diagnostyki chorób niezakaźnych i nowotworowych u różnych gatunków zwierząt.,ĆWICZENIA AUDYTORYJNE:ĆWICZENIA:Celem ćwiczeń praktycznych jest zapoznanie studenta ze zmianami morfologicznymi w narządach wewnętrznych i tkankach w przebiegu chorób niezakaźnych i nowotworowych zwierząt. W trakcie ćwiczeń student praktycznie wykonuje badania sekcyjne różnych gatunków zwierząt, nabywa umiejętność rozpoznawania zaburzeń rozwojowych, chorób krążenia, zmian wstecznych, zapaleń, zmian postępowych oraz nowotworowych. Badania sekcyjne uwzględniają patologię skóry i tkanki podskórnej, narządu ruchu, układów: pokarmowego, oddechowego, wydalniczego, rozrodczego, dokrewnego, limfatycznego, nerwowego oraz narządów zmysłów. Ćwiczenia praktyczne obejmują diagnostykę sekcyjną chorób niezakaźnych i nowotworowych zarówno zwierząt gospodarskich, jak i towarzyszących.,ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:ĆWICZENIA:Celem ćwiczeń praktycznych jest zapoznanie studenta ze zmianami morfologicznymi w narządach wewnętrznych i tkankach w przebiegu chorób niezakaźnych i nowotworowych zwierząt. W trakcie ćwiczeń student praktycznie wykonuje badania sekcyjne różnych gatunków zwierząt, nabywa umiejętność rozpoznawania zaburzeń rozwojowych, chorób krążenia, zmian wstecznych, zapaleń, zmian postępowych oraz nowotworowych. Badania sekcyjne uwzględniają patologię skóry i tkanki podskórnej, narządu ruchu, układów: pokarmowego, oddechowego, wydalniczego, rozrodczego, dokrewnego, limfatycznego, nerwowego oraz narządów zmysłów. Ćwiczenia praktyczne obejmują diagnostykę sekcyjną chorób niezakaźnych i nowotworowych zarówno zwierząt gospodarskich, jak i towarzyszących.
Cel kształceniaCelem zajęć jest nauczenie makroskopowego rozpoznawania zmian morfologicznych w tkankach i narządach zwierząt, powstających pod wpływem działania czynników fizycznych, biologicznych i chemicznych oraz wykorzystywania metod badania patomorfologicznego do diagnostyki chorób niezakaźnych zwierząt.
Literatura podstawowa1) J.A. Madej, T. Rotkiewicz, Z. Nozdryn-Płotnicki, Patologia szczegółowa zwierząt , UWM Olsztyn, 2007 2) J.F. Zachary, M.D. McGavin, Pathologic Basis of Veterinary Disease, 5th, ed., Mosby, 2012 3) J.F. Zachary, M.D. McGavin, Pathologic Basis of Veterinary Disease Expert Consult, 6th, ed., Mosby, 2016 4) T. Rotkiewicz, A. Krasnodębska-Depta, A. Koncicki, Patomorfologiczne metody badania zwierząt, ART Olsztyn, 1999
Literatura uzupełniająca1) G. Maxie, wyd. Elsevier, Maxie MG, Jubb, Kennedy & Palmer's Pathology of Domestic Animals 5th ed., 2007r., tom 2) G. Maxie, wyd. Elsevier, Maxie MG, Jubb, Kennedy & Palmer's Pathology of Domestic Animals Vol.1, 2, 3; 6th ed., 2015r., tom 3) M.L. Jackson, wyd. Blackwell Science, Veterinary Clinical Pathology, 2011r., tom 4) J. Rothuizen et al., wyd. Saunders, WSAVA Standards for Clinical & Histological Diagnosis of Canine and Feline Liver Diseases, 2006r., tom 5) V. Valli, wyd. Blackwell, Veterinary Comparative Hematopathology, 2007r., tom 6) J. van Dijk et al., wyd. Saunders, Color Atlas of Veterinary Pathology, 2nd ed., 2007r., tom 7) S.J. Withrow, wyd. Elsevier, Withrow and MacEwen's Small Animal Clinical Oncology, 2012r., tom
Uwagi